29 lutego 2016 roku, w hotelu Hilton w Warszawie, odbędzie się VIII Forum Gospodarcze Time pod hasłem: Jak pokonać barierę innowacyjności? Forum organizowane jest przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji KIGEiT, natomiast DGT jest partnerem wspierającym to spotkanie. Forum Gospodarcze TIME stanowi neutralną platformę do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat rozwoju rynku nowych technologii w Polsce i na świecie. Co roku gromadzi 800 uczestników reprezentujących ponad 500 firm oraz przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej, samorządowej, a także liczne środowiska naukowe.

KIGEiT reprezentuje przemysł ICT - innowacyjną część polskiej gospodarki prywatnej, która ponosi główne koszty dotowania kapitalizmu państwowego. Z inicjatywy członków Izby powstał Program Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu, którego celem jest monitorowanie działań organów Państwa i domaganie się faktycznej realizacji polityki przestawiania gospodarki na innowacyjne tory rozwoju.

VIII Forum Gospodarcze TIME w całości poświęcone jest praktycznym aspektom innowacyjnego kierunku rozwoju, jakim jest cyfryzacja wszystkich sektorów gospodarki. Główne zagadnienia Forum:

  1. Innowacyjna transformacja systemu zasilania gospodarki – spójny program cyfrowego kierunku energetyki systemowej, obywatelskiej i budownictwa.
  2. Jednolity rynek cyfrowy – szansa i wyzywania ekonomiczno-społeczne.
  3. Cyfrowo zintegrowany kierunek rozwoju infrastruktury technicznej.
  4. Spójność polityki gospodarczej w zakresie B+R+I ze strategią innowacyjnego rozwoju.

Program Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu to apel do całego społeczeństwa, abyśmy poprzez swoje wybory, decyzje i codzienną aktywność świadomie i konsekwentnie realizowali prezentowany Program, a tym samy dążyli do innowacyjnego rozwoju naszego kraju.

Najważniejsze wystąpienia:

  • Minister Anna Streżyńska, Ministerstwo Cyfryzacji – Realizacja innowacyjnej polityki rozwój cyfryzacji kraju
  • Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii – Nowe, stare wyzwania energetyki
  • Magdalena Gaj, Prezes UKE – Działania UKE wobec przewidywanych kierunków rozwoju komunikacji elektronicznej
  • Dr Maciej Bukowski, Prezes WISE – W poszukiwaniu zaginionej wyjątkowości, – czyli o sympatiach i skutkach niskiej innowacyjności.
  • Dr Jarosław Tworóg, Wiceprezes KIGEiT – Prezentacja programowa VIII Forum Gospodarczego TIME