Instytut Studiów Strategicznych zorganizował 24 września 2007 r. seminarium pt. ,,Współpraca Sił Zbrojnych RP z polskim przemysłem obronnym”. Ze strony DGT wzięła w nim udział pani Ewa Stefańska, Członek Zarządu i jednocześnie Dyrektor Handlowy Biura Rynku Wojskowego. Seminarium było jednym z elementów realizowanego przez ISS i gen. Czesława Piątasa programu „Siły Zbrojne RP”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MON, MG, SG, przedstawiciele przemysłu obronnego oraz licznie reprezentowane media. Temat tego spotkania jest bardzo rzadko poruszany we współczesnym życiu politycznym kraju a ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności kraju oraz rozwoju krajowego przemysłu i ośrodków badawczo – naukowych. Mamy nadzieję, że tego typu seminaria oraz wnioski prezentowane przez przedstawiciel prywatnych i państwowych firm przemysłu obronnego spotkają się zainteresowaniem władz centralnych RP.

dgt logo footer

DGT Sp. z o.o.
ul. Młyńska 7, 83-010 Straszyn, mail: dgt@dgt.pl
tel: +48 58 682 0 700 | fax: +48 58 683 29 25