29 stycznia 2008 roku, w salach Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się Gala z okazji 15-lecia istnienia Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Członek Zarządu DGT, pan Marek Śliwiński odebrał z rąk Prezes Zarządu Izby pana Stefana Kamińskiego wyróżnienie, za szczególne współdziałanie w tworzeniu warunków rozwoju sektora elektronicznego i telekomunikacyjnego w Polsce oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych Izby w tym zakresie.

W uroczystości, w której honorowym gościem był sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki pan Adam Szejnfeld wzięło udział ponad 250 osób związanych z polską telekomunikacją i elektroniką.