Współpraca DGT z Politechniką Gdańską ma tak długą historię, jak długo DGT istnieje na rynku. W ciągu tych osiemnastu lat organizowano wspólnie specjalistyczne seminaria, tworzono program praktyk studenckich, modernizowano audytorium WETI, wyposażano labolatoria, wymieniano doświadczenia z pracownikami naukowymi.

Wieloletnia współpraca po raz kolejny zaowocowała rezultatami korzystnymi dla obu stron. 24 marca 2009 r. DGT przekazała nowoczesny sprzęt telekomunikacyjny własnej produkcji do laboratorium sieci następnej generacji.

Więcej na: