Podczas 11 Bałtyckich Targów Militarnych BALT-MILITARY-EXPO 2010 połączonych z Targami Ratownictwa, Bezpieczeństwa oraz Ochrony Osób i Obiektów SAFETY 2010 firma DGT została uhonorowana Bursztynowym Medalem za realizację projektu: „Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń i wyposażenia do nowego stanowiska kierowania w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie” bazującego na Zintegrowanym Systemie Łączności DGT-MCS.