Na tegorocznych Targach Informatycznych CeBIT (Hanower, 15-21 marzec 2007 r.) DGT była reprezentowana na dwóch panelach tematycznych.

Na stoisku zorganizowanym w ramach panelu telekomunikacyjnego zwiedzający mogli zapoznać się z rozwiązaniami telekomunikacyjnymi oferowanymi przez DGT dla różnych grup klientów, m.in.: dla operatorów telekomunikacyjnych, przemysłu, administracji, służb mundurowych itd.

Na stoisku DGT reprezentującym firmę na panelu outsourcingu można było zapoznać się z możliwościami konstrukcyjnymi i produkcyjnymi DGT. Firma jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z wiedzy i doświadczenia inżynierów DGT przy opracowywaniu projektów z dziedziny telekomunikacji i teleinformatyki.

W dniach 17-19 kwietnia 2007 r. firma DGT uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Komunikacji Elektronicznej INTERTELECOM. Targi te już tradycyjnie stały się dla DGT okazją do promocji własnych rozwiązań, nawiązywania nowych kontaktów oraz spotkań z Klientami. Można też było podpatrzeć propozycje konkurencji.

Firma DGT zaprezentowała:

 • Centralę DGT Millenium z opcją IP
 • Aparat DGT 3490GX - nowy systemowy aparat telefoniczny
 • System e-Locus – kompleksowe rozwiązanie teleinformatyczne dla administracji samorządowej wszystkich szczebli (m.in. dostęp do Internetu, telefonia VoIP, system sterowania ruchem drogowym)
 • Terminal DGT FWT – – abonencki terminal GSM umożliwiający świadczenie usług telefonii stacjonarnej z wykorzystaniem sieci operatorów telefonii komórkowej.

W dniach 18-20 kwietnia 2007 r. odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH. Na stoisku firmowym DGT można było zapoznać się z ofertą ukierunkowaną na modernizację łączności w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i innych służbach związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

W dniach 22-27 kwietnia 2007 r. przedstawiciele firmy DGT wzięli udział w misji gospodarczej firm polskich do regionu Maramures w Rumunii zorganizowanej przez Konsulat Generalny Rumunii w Gdyni.

Podczas wizyty 20 osobowa delegacja z Polski miała możliwość przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami 80 firm rumuńskich. Ponadto Polska delegacja była przyjęta przez prefekta regionu Maramures oraz Ambasadora Rumunii w Polsce. W spotkaniach brał udział również radca handlowy Ambasady RP w Rumunii.

Na tegorocznych targach MSPO w Kielcach tytułem DEFENDERA - nagrodą przyznawaną wystawcom najlepszego sprzętu dla wojska i służb policyjnych za wyroby wyróżniające się oryginalnością i nowatorstwem mysli technicznej- uhonorowano Zintegrowany System Łączności DGT-MCS.

Opracowany i wyprodukowany przez firmę system DGT-MCS (Multifunctional Communication System) jest przykładem umiejętnego wykorzystania doświadczenia firmy na wielu różnych płaszczyznach komunikacji.

Podstawową funkcją DGT-MCS jest integracja cyfrowych oraz analogowych środków łączności przewodowej ze środkami łączności radiowej. System zapewnia dostęp do radiowych i przewodowych (analogowych i cyfrowych) środków łączności typowych dla Sił Powietrznych.

DGT już po raz siódmy wzięła udział w Międzynarodowych Warsztatach Interoperacyjności „COMBINED ENDEAVOR 2007” w Baumholder (Niemcy). Są to największe i najbardziej kompleksowe manewry wojsk łączności i informatyki na świecie. W tym roku odbyły się one z udziałem 44 państw - członków NATO oraz krajów zaproszonych w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju.

DGT wystawiła do badań centralę DGT 3450-1 WW wyposażoną w interfejsy GW VoIP. Dzięki nim w prosty sposób, wykorzystując technologię VoIP, można dołączać inne centrale – softswitche do sieci komutowanej ISDN, jak i wąskopasmowej sieci taktycznej.

Podczas tegorocznych 47 Międzynarodowych Paryskich Pokazów Lotniczych Le Bourget (18-24 czerwca 2007) miała miejsce przedpremierowa prezentacja najnowszej, mobilnej cyfrowej centrali telefonicznej DGT 3450 EL. Urządzenie wystawione zostało na stoisku Cenzinu wizytowanym przez Sekretarza Stanu MON Marka Zająkałę oraz Sekretarza Stanu Ministerstwa Gospodarki Pawła Poncyliusza.

Kompaktowa centrala DGT 3450 EL przeznaczona jest do użytku w trudnych warunkach środowiskowych. Obudowa posiada poziom zabezpieczenia IP 65.

Ruszyła V edycja akcji „Wakacyjny staż” organizowanej przez gdański Urząd Miejski w porozumieniu z Politechnikę Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim, jej celem jest umożliwienie studentom i absolwentom zdobycia praktyki zawodowej.

W dniach 15-19 lipca 2007 r. przedstawiciele firmy DGT wzięli udział w drugiej misji gospodarczej do Rumunii zorganizowanej we współpracy z Ambasadą RP w Bukareszcie oraz Konsulatem Generalnym Rumunii w Gdyni.

Podczas wizyty odbyły się spotkania z wybranymi firmami oraz przedstawicielami rumuńskich ministerstw i stowarzyszeń producentów. Pierwszym rezultatem misji będzie prezentacja wspólnej oferty na stoisku DGT podczas tegorocznych targów MSPO w Kielcach.

Firma DGT, po przeprowadzeniu tzw. postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, przez Departament Ochrony Informacji Niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uzyskała:

 • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia (krajowe)
 • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego (NATO)

Firma DGT zdobyła wyróżnienie w konkursie o Laur dla pracodawcy organizowanym przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Przyznane DGT wyróżnienie jest potwierdzeniem wysokiej pozycji firmy na rynku pracy. Ponadto jest potwierdzeniem właściwej realizacji porozumienia o współpracy pomiędzy DGT a wydziałem ETI PG.

DGT, chcąc wykorzystać swoją szansę uczestniczenia w dynamicznie rozwijającym się segmencie systemów teleinformatycznych przeznaczonych dla administracji samorządowej, zakończyło realizację swojego pierwszego projektu sieci miejskich - Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMAN.

Budowa bezprzewodowej, szerokopasmowej sieci informatycznej była pierwszym dla DGT tak dużym projektem integracyjnym. Firma realizowowała go w ramach konsorcjum wykonawców z firmą INFAST z Rzeszowa.

Do przetargów na sojuszniczym rynku NATO dopuszcza tylko te firmy, które przejdą skomplikowane procedury. Punktem wyjścia jest posiadanie certyfikatu systemu zapewniania jakości według norm ISO. Ponadto niezbędne jest świadectwo wiarygodności.

Na natowskie salony biznesowe nie dostanie się żaden przedsiębiorca, którego rzetelność stoi pod znakiem zapytania. W Polsce świadectwa wystawia albo Ministerstwo Gospodarki, albo – gdy przetarg ogłasza agencja NAMSA – Ministerstwo Obrony Narodowej.

Zarząd DGT Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że 31 marca 2006 roku, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, nastąpiło połączenie DGT Sp. z o. o. z DGT-SERWIS Sp. z o. o.. Podmiotem przejmującym była Spółka DGT.

Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku DGT-SERWIS na rzecz DGT. Sąd Rejonowy w Gdańsku dokonał odpowiedniego zapisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W wyniku połączenia, DGT Sp. z o.o. wstępuje z dniem 01 kwietnia 2006 roku we wszystkie prawa i obowiązki DGT-SERWIS Sp. z o.o., w tym zobowiązania i należności.

Wszystkich klientów DGT-Serwis zapewniamy, że zadania i pełna oferta tej firmy zostały przeniesione do DGT, w związku z tym jakość i standard usług świadczonych dotychczas przez DGT-Serwis nie ulegnie zmianie.

W dniach 22-24 marca 2006 roku, firma DGT wzięła udział w największych w Polsce targach branży telekomunikacyjnej INTERTELECOM w Łodzi. Firma zaprezentowała najnowsze produkty w swojej ofercie:

 • DGT STT - Serwer TeleTranzytowy - produkt przeznaczony dla operatorów telekomunikacyjnych
 • DGT INTAR – najnowszy program taryfikacyjny PREMIERA!
 • Komputer przenośny typu handheld DGT KARAT 400 PREMIERA!
 • System Dyspozytorsko - Alarmowo - Rozgłoszeniowy HETMAN
 • Zintegrowany System Telekomunikacyjny MCS – w zastosowaniach dla dyspozytorów w Centrach Powiadamiania Ratunkowego oraz kontrolerów ruchu lotniczego
 • System e-Locus - projekt kompleksowego rozwiązania teleinformatycznego dla administracji samorządowej wszystkich szczebli