DGT zajęła 5 miejsce w rankingu polskich firm innowacyjnych przeprowadzonym przez "Rzeczpospolitą" pod koniec 2005 roku. O pozycji w rankingu zadecydowały wyniki, zastosowanych w badaniu, następujących kryteriów oceny:

  • wydatki na działalność badawczo-rozwojową (B+R),
  • liczba zatrudnionych w działalności B+R w przeliczeniu na pełne etaty,
  • struktura wydatków na działalność B+R (podział na prace własne firmy, nabywanie wyników prac B+R od przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, wyższych uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych),
  • struktura finansowania działalności B+R (podział na środki własne przedsiębiorstw, środki budżetowe oraz unijne),
  • pięć pytań dodatkowych (TAK/NIE) dotyczących: sprzedanych licencji, uzyskanych patentów, funkcjonowania wyodrębnionego działu B+R oraz opracowania produktu, który nie ma odpowiednika za granicą (innowacyjność w skali międzynarodowej).

W dniach 11-14 października w Kijowie odbyły się największe na Ukrainie targi poświęcone najnowszym trendom współczesnej telekomunikacji i informatyki - „Informatyka i Łączność 2005”. W dotychczasowych 13-stu edycjach tej imprezy firma DGT uczestniczyła już po raz 10-ty.

XXI Krajowe Sympozjum Telekomunikacji w Bydgoszczy (7-9.IX.2005) jest okazją, aby zaprezentować szeroki wachlarz nowych możliwości systemów telekomunikacyjnych oferowanych przez DGT. Kluczowym elementem pozwalającym na wprowadzenie całej gamy nowych usług w serwerach telekomunikacyjnych DGT klasy Millenium jest karta VoIP.

89 lat temu, 11 listopada 1918 roku, po 123 latach pod zaborami Polska ponownie pojawiła się na mapie Europy. W tym dniu ziściły się sny pokoleń o wolnej Polsce.
11 listopada obchodzony był w II Rzeczpospolitej jako Święto Narodowe mające ogromne znaczenie dla milionów Polaków. Był wyrazem szacunku dla minionych pokoleń walczących o wolną Ojczyznę oraz nadziei przyszłych - myślących o jej rozwoju oraz potędze.

W 1989 roku sejm RP przywrócił należną rangę temu dniu ustanawiając Święto Niepodległości. Dziś, dzień 11 listopada, przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować.

W dniach 4-7 września 2006 r. firma DGT już po raz czternasty weźmie udział w XIV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego – największych targach przemysłu obronnego w Europie Centralnej.

Z roku na rok, od momentu powstania firmy, znacząco zwiększa się oferta skierowana do adresatów targów. Dzięki udziałowi w kieleckich targach znacznie zwiększyła się rozpoznawalność marki DGT wśród gości z Polski i z całego świata odwiedzających stoisko wystawowe firmy.