News

Szanowni Państwo, informujemy, że nasze szkolenia są realizowane w pełnym reżimie sanitarnym.

 

 

 

Protokół SIP i zagadnienia pokrewne 

 • nowy nabór

Szkolenie Operatorskie Przełącznica Cyfrowa DXC256

 • nowy nabór - szkolenia zamknięte

Szkolenie Operatorskie Krotnica Cyfrowa MX64

 • nowy nabór - szkolenia zamknięte

Szkolenie operatorskie I stopnia (DGT Millenium)

 • 25 - 28.01.2022 - szkolenie z systemem HETMAN

Szkolenie operatorskie II stopnia (DGT Millenium)

 • 22 - 25.03.2022

Szkolenie operatorskie III stopnia (DGT Millenium)

 • w przygotowaniu

System Zarządzania DGT

 • w przygotowaniu

Centrale 3450-WW i 3450-1WW

 •  szkolenie zamknięte

Bezpieczeństwo sieci VoIP opartych na protokole SIP

 • nowy nabór

Protokół Sygnalizacji SS7

 • nowy nabór

Szkolenia zamknięte - dedykowane

 • 14.07.2022 - Szkolenie dla administratorów urządzeń UMADv9R/01 - szkolenie zamknięte

Inne terminy ww szkoleń będą przygotowywane sukcesywnie, po wpłynięciu kolejnych zamówień. Prosimy o przesłanie zapytań.

Jeśli nie znaleźliście Państwo dogodnego terminu - prosimy o kontakt. Nowe, dodatkowe grupy będziemy tworzyć wraz z napływem nowych zgłoszeń.

Symbol szkolenia: KZ28

Dzień 1

 1. Wstęp - podstawowe pojęcia, możliwości funkcjonalne.
 2. Aranżacja i konfiguracja linksetów SS7
  • Definiowanie traktów SS7
  • Definiowanie linksetów SS7 – dodawanie / usuwanie traktów, określanie etykiet transportowych, przęseł sygnalizacyjnych, flag ruchu, flag przęseł sygnalizacyjnych oraz pozostałych parametrów
 3. Ćwiczenia praktyczne

Dzień 2

 1. Konfiguracja STP
  • Informacje ogólne
  • Sposób definiowania relacji STP w bazie danych
  • Omówienie przykładowych aranżacji i konfiguracji
 2. Ćwiczenia praktyczne
 3. Diagnozowanie uszkodzeń i nieprawidłowości przy wykorzystaniu analizatora sygnalizacji (program ANKontrol)

Czas trwania: 16 godzin - szkolenie dwudniowe

Koszt pojedynczego szkolenia uwzględnia:

 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe
 • Nocleg i wyżywienie - opcjonalnie

Symbol szkolenia: KZ27

Celem szkolenia jest zapoznanie z istotnymi zagadnieniami dotyczacymi architektury i funkcjonalności protokołu H.323 oraz wykorzystującymi go urządzeniami.

Program:

Dzień 1

 1. Architektura i funkcjonalność rodziny protokołów H.323.
 2. Różnice pomiędzy TCP i UDP – praktyczne zastosowanie Ethereal’a
  VoIP w oparciu o protokół H.323
  •  struktura sieci
  •  typy protokołów
  •  elementy sieci H.323
  •  OpenPhone – zasada działania, konfiguracja
  •  OpenPhone – zajęcia praktyczne
  •  kanały: RAS, H.225
  •  analiza sygnalizacji – zajęcia praktyczne
  •  kanał H.245
  •  bezpieczeństwo sieci H.323
  •  taryfikacja w sieci H.32

Dzień 2

 1. Protokoły transmisji danych użytkowych:RTP, RTCP.
 2. Protokoły mobilności i bezpieczeństwa usług: H.510, H.235.
 3. Schemat i analiza sesji w połączeniu H.323.
 4. Praktyczna analiza zapisów przebiegu sygnalizacji.

Czas trwania: 16  godzin - szkolenie dwudniowe.

Koszt pojedynczego szkolenia uwzględnia:

 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe
 • Nocleg i wyżywienie - opcjonalnie

Symbol szkolenia: KZ19

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom standardu SIP - (Session Initiation Protocol czyli, protokół inicjowania sesji) oraz jego zastosowaniom w telefonii VoIP.

Szkolenie jest przeznaczone dla techników i inżynierów - pracowników wszystkich szczebli pragnących uaktualnić, rozszerzyć wiedzę na temat współczesnych zagadnień telekomunikacji.

Program:

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do SIP.
 2. Elementy sieci dla SIP.
 3. Protokoły składowe dla SIP.
 4. Zapytania i odpowiedzi w SIP.
 5. Protokół RTP/RTCP.
 6. Jakość usług transmisji mowy (QoS).

Dzień 2

 1. Aspekty sieciowe współpracy urządzeń SIP.
 2. Bezpieczeństwo w SIP.
 3. Usługi w SIP (np. fax).
 4. Protokół SIP na tle innych protokołów VoIP.
 5. Praktyczna konfiguracja terminali w sygnalizacji SIP2:
  • w sieci operatora publicznego.
  • w centrali PABX VoIP (analiza przebiegów sygnalizacyjnych). 

W ramach zajęć zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe
 • Nocleg i wyżywienie - opcjonalnie

Symbol szkolenia: KZ24

Celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z istotnymi zagadnieniami dotyczącymi pojęcia jakości usług w odniesieniu do telefonii VoIP oraz zaprezentowanie podstawowych mechanizmów gwarantowania jakości usług głosowych w sieciach opartych na protokole IP.

1. Podstawy SIP

 • Adresowanie
 • Architektura funkcjonalna protokołu SIP
 • Metody stosowane w protokole SIP
 • Rodzaje odpowiedzi
 • Model inicjacji połączenia.

 2. Bezpieczeństwo połączeń VoIP

 • Bezpieczeństwo wiadomości sygnalizacyjnych wymienianych pomiędzy stronami  komunikującymi się,
 • Bezpieczeństwo pakietów przenoszących głos ,

 3. Aspekty bezpieczeństwa w SIP

 • Klasy ataków na sieć oraz na komunikowanie się w niej
 • Techniki ataków na protokół SIP

4.Architektura bezpieczeństwa SIP - zalecenia

 • Analiza słabych punktów w architekturze bezpieczeństwa SIP
 • Metody zapewnienia bezpieczeństwa SIP

5.Doświadczenia praktyczne

 • Testowane aplikacje SIP  (na bazie darmowych programów)

6.Przykład bezpiecznej konfiguracji usługi VoIP bazującej na SIP

Miejsce: Centrum Szkoleń DGT w Gdańsku

Czas trwania: 16 godzin - szkolenie dwudniowe

Koszt pojedynczego szkolenia uwzględnia:

 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe
 • Nocleg i wyżywienie - opcjonalnie

Dzień 1

 • Budowa i zasada działania nadzorowanych obiektów (centrala DGT 3450 Milenium, SDA)
 • Budowa Systemu Zarządzania Central
 • Zajęcia praktyczne

Dzień 2

 • Alarmy SZ – interpretacja, konfiguracja
 • Program MaskEdit
 • Omówienie programu KONSOLA OPERATRORA  (dodatkowe źródło informacji o stanie nadzorowanych central)
 • Zajęcia praktyczne

Dzień 3

 • Baza zdarzeń alarmowych – program ZDARZENIA 
 • Zarządzanie kontami użytkowników Systemu
 • Zajęcia praktyczne