News

  1. Urządzenie elektroniczne do stacjonarnego i przenośnego diagnozowania hipoglikemii
    dotyczące zlecenia przeprowadzenia części prac merytorycznych projektu
    KOD CPV: 73000000-2
    TYTUŁ PROJEKTU: Urządzenie elektroniczne do stacjonarnego i przenośnego diagnozowania hipoglikemii