W październiku 2012 roku DGT podpisała umowę z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna na modernizację systemu telekomunikacyjnego w Kopalni Węgla Brunatnego Turów. W ramach realizacji umowy zakończyliśmy etap dostawy sprzętu oraz prace remontowo-budowlane przewidziane harmonogramem na 2012 rok.

W październiku 2012 r. DGT dostarczyła sprzęt niezbędny do modernizacji i rozbudowy centrali telefonicznej oraz dyspozytorskiego systemu łączności alarmowo-zgłoszeniowej dla KW S.A. Oddział KWK Piast.

Dispatch systems supporting the work of the power station management, the power plant operation duty engineer, dispatchers of power units, radiological surveillance, communication between departments, crisis centre, administrative communication, emergency services and special services.
The Riabina analogue hands-free communication system (made Russia and Yugoslavia) was adapted to work with the digital dispatch connection system made by DGT.

We wrześniu 2012 r. DGT dokonała modernizacji systemu central PABX na potrzeby nowoczesnej łączności dyspozytorskiej na terenie stacji elektroenergetycznych: SE Plewiska, SE Bydgoszcz Zachód i SE Kielce, należących do Polskich Sieci Energetycznych Operator Spółka Akcyjna.