Aktualności

Państwowe Ratownictwo Medyczne rozbudowuje swoje systemy od kilku lat. Oferta DGT dla pogotowia ratunkowego obejmuje dostawy systemów radiowych, telefonicznych, zintegrowanych systemów łączności o zasięgu od pojedynczej dyspozytorni po instalacje wojewódzkie. Z dostarczanymi przez DGT rozwiązaniami mogą pracować różne systemy łączności, także te, które znajdują się już w posiadaniu poszczególnych jednostek. Idealnym pomysłem jest scalenie starej infrastruktury radiowej z nową i połączenie obu w jednolity system łączności. Dodatkowo można rozważyć integrację z telefonią stacjonarną, komórkową i radiotelefonami wirtualnymi.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

Centrum Szkoleń DGT

ul. Szklana Huta 7
80-529 Gdańsk
e-mail: szkolenia@dgt.pl
tel.: +58 68 20 734 +58 68 20 946
fax: +58 69 10 299