Pod koniec lutego firma DGT będzie partnerem dwóch konferencji poświęconych zarządzaniu kryzysowemu. Pierwsza z nich to konferencja: "Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb", organizowana przez SuccessPoint. Odbędzie się ona w dniu 25.02.2016r. w Warszawie, w Hotelu Lord. Druga, organizowana przez Multiexpo, zatytułowana jest: "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym" i odbędzie się w dniu 29.02.2016r. we Wrocławiu, w Hotelu Śląsk.

Na obu konferencjach z prezentacją firmową wystąpi Piotr Bułło - Dyrektor Biura Handlu i Marketingu DGT. Dostępne będzie też małe stoisko firmowe, gdzie uczestnicy konferencji będą mogli bliżej zapoznać się z naszą ofertą.

Szczegółowe informacje na temat obu konferencji dostępne są pod linkami: