Pod koniec lutego DGT była partnerem dwóch konferencji poświęconych zarządzaniu kryzysowemu. Pierwsza z nich to konferencja: "Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb", organizowana przez SuccessPoint. Odbyła się w dniu 25.02.2016 r. w Warszawie, w Hotelu Lord. Druga, organizowana przez Multiexpo, zatytułowana "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym" i miała miejsce we Wrocławiu, 29 lutego 2016, w Hotelu Śląsk.

Na obu konferencjach wystąpiliśmy z prezentacją firmową. Dostępne były też małe stoisko firmowe, gdzie uczestnicy konferencji mogli bliżej zapoznać się z naszą ofertą.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip