Parlament Europejski i Rada Europy podpisały wspólną deklarację ustanawiając datę 11 lutego Europejskim Dniem Numeru 112. Akcję promującą numer 112 rozpoczęła Finlandia w 1997 r. W roku 2009, w informacyjno-popularyzacyjnej kampanii prowadzonej w tym dniu brało udział już 6 państw Unii.
Numer alarmowy 112 został wprowadzony w krajach Unii Europejskiej w 1991 r. i jest regulowany przez europejską dyrektywę o usłudze powszechnej. Używany jest w sieci telefonów stacjonarnych oraz w sieci GSM.

W Polsce wybranie numeru 112 powoduje połączenie z operatorem Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Jest ich w Polsce 17 (po jednym w każdym województwie plus jedno dodatkowo w woj. mazowieckim).

Szerzej o numerze alarmowym 112 można przeczytać tu:

Przypomnijmy, że projekt WCPR ("Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego umożliwiającego przyjęcie i rejestrację zgłoszeń na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe”) został zrealizowany przez Wasko S.A. w konsorcjum z DGT. Firma DGT wyposażyła każdy z 17 WCPR w Zintegrowany System Łączności DGT-MCS.

PLANSZA 112 550