W dniu 26 stycznia 2016r. w  Warszawie, odbędzie się konferencja "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego". Naszą firmę będzie reprezentował Piotr Bułło - Dyrektor Biura Handlu i Marketingu, który wygłosi referat pt. "Systemy dyspozytorskie kluczowym elementem interoperacyjności." Na stoisku DGT, towarzyszącemu konferencji, jej uczestnicy będą mogli zapoznać się bliżej z naszą ofertą.

Prelegenci konferencji spróbują odpowiedzieć na następujące pytania:
Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?
Jakie są podstawy prawne realizacji zadań zarządzania kryzysowego?
Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?


Więcej pod linkiem: http://multiexpo.pl/kooperacja-sluzb-ratunkowych