Sprawna i skuteczna realizacja zadań przez Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR), szczególnie w sytuacjach kryzysowych, wymaga współdziałania wielu służb. Działania muszą być skoordynowane, a między służbami zapewniona sprawna komunikacja. W tym celu przeprowadzane są ćwiczenia, podczas których, w praktyce, można przetestować opracowane procedury. W tym roku, we wrześniu, tego typu ćwiczenia przeprowadzono m.in. w Szpitalu im. M. Kopernika (Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., dawniej Pomorskie Centrum Traumatologii) w Gdańsku.

"– Jednym z ważnych zadań tych ćwiczeń było przygotowanie zespołu do zdarzeń masowych, które mogą się zdarzyć w każdym czasie i o każdej godzinie – podsumował dr n. med. Jacek Gwoździewicz, ordynator SOR. – Nasz szpital jest wyposażony w bardzo sprawny, komputerowo działający system OSA, powiadamiający w ciągu kilku minut cały personel, który jest zobowiązany przybyć..." - więcej o tych ćwiczeniach pod linkiem:

Z naszej strony chcemy dodać, że chodzi o system DGT-OSA (System Alarmowania i Rozgłaszania), który 2 lata temu uruchomiono w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip