Środki unijne będące w dyspozycji Agencji Rozwoju Pomorza są już praktycznie na wyczerpaniu. Jeszcze tylko 130 projektów czeka na rozpatrzenie. Przed nimi kilkuetapowa procedura, której celem jest ocena wniosków pod względem formalnym, wykonalności i strategicznym. DGT to przykład firmy, która umiejętnie wykorzystała możliwość dofinansowania swojego rozwoju ze środków Unii Europejskiej. Jedna z inwestycji ukierunkowana była na rozwój działalności B+R i polegała na wyposażeniu laboratorium DGT w tester sieci konwergentnych oraz oprogramowanie klasy EDA do projektowania układów PCB. Dzięki tej inwestycji (w 50% sfinansowanych ze środków unijnych) wzrósł potencjał badawczy DGT, który znacząco wsparł rozwój firmy jako przedsiębiorstwa innowacyjnego.

Więcej o tym projekcie na stronie.

Ponadto, firma DGT pozyskała w 2010 r. dofinansowanie w wysokości ok. 800 tys. zł z RPO woj. pomorskiego na realizację projektu pn.: „Rozwój Spółki DGT poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów w postaci telefonu przemysłowego i cyfrowego systemu dyspozytorsko-alarmowo-rozgłoszeniowego oraz wysokiej jakości usługi serwisowej”, w ramach którego nabyła technologię produkcji telefonu iskrobezpiecznego oraz urządzenia do testowania sieci pod katem transmisji usług głosowych.

DGT zrealizowała również dwa projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 "Wsparcie projektów celowych" oraz Działanie 4.1 "Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" na opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych. Spółka oprócz wykorzystywania funduszy europejskich sięga również po środki finansowe będące w dyspozycji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na opracowywanie nowych innowacyjnych produktów i technologii w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki