Jesienią ubiegłego roku firma DGT wygrała postępowanie przetargowe w ramach projektu „Budowy warstwy transmisji danych inteligentnego systemu pomiarowego (AMI)” dla PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie. 25 lutego 2016 r. DGT i PGE Dystrybucja SA podpisały umowę na dostawę Urządzeń Transmisji Danych w technologii 2G/3G/LTE. Pozostałymi zadaniami, towarzyszącymi tej dostawie będą: budowa i wdrożenie Systemu Zarządzania Urządzeniami Transmisji Danych i Monitorowania Transmisji AMI oraz Świadczenie Usługi Transmisji Danych z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej.

 

umad new

Urządzenie Transmisji Danych

W ramach zamówienia głównego DGT dostarczy 9924 sztuk Urządzeń Transmisji Danych wyposażonych w moduły komunikacyjne zapewniające transmisję danych w technologii 2G/3G/LTE. Zamawiający zastrzegł prawo do zamówienia, w ramach opcji, dodatkowo 8000 szt. tych urządzeń. Wraz z urządzeniami DGT dostarczy oprogramowanie narzędziowe, dokumentację techniczną i szkoleniową. Przeprowadzi też instruktaż dla pracowników Zamawiającego. Przeszkoli 120 osób, których zadaniem będzie instalacja dostarczonych urządzeń. W ramach projektu, DGT udostępni API dla zaimplementowania funkcjonalności zarządzania dostarczonymi Urządzeniami Transmisji Danych w Systemie Zarządzania Urządzeniami Transmisyjnymi i Monitorowania Transmisji AMI.

W ciągu 48 miesięcy od dnia podpisania umowy DGT zapewnimy świadczenie usług serwisowych dla Urządzeń Transmisji Danych oraz Oprogramowania Narzędziowego. Zapewni także świadczenie usług wsparcia procesu instalacji Urządzeń Transmisji Danych.
Pierwsze partie urządzeń zostaną dostarczone wiosną, a zakończenie dostaw planowane jest latem 2016 roku.

Powyższe zamówienie, jedno z największych na polskim rynku energetycznym, stanowi realizację Dyrektyw 2006/32/WE i 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego. Jest to dla DGT jeden z najważniejszych projektów w ostatnich latach.

Zamawiający, PGE Dystrybucja SA, prowadzi działalność koncesjonowaną w zakresie dystrybucji energii elektrycznej na obszarze wskazanym na rysunku poniżej (cyt. za SIWZ).

mapa umad