DGT, chcąc wykorzystać swoją szansę uczestniczenia w dynamicznie rozwijającym się segmencie systemów teleinformatycznych przeznaczonych dla administracji samorządowej, zakończyło realizację swojego pierwszego projektu sieci miejskich - Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMAN.

Budowa bezprzewodowej, szerokopasmowej sieci informatycznej była pierwszym dla DGT tak dużym projektem integracyjnym. Firma realizowowała go w ramach konsorcjum wykonawców z firmą INFAST z Rzeszowa.

Projekt „ResMAN” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury bezprzewodowej szerokopasmowych łączy internetowych w jedną bezpieczną i szybką sieć klasy metropolitarnej MAN (Metropolitan Area Network) z centrum zarządzania w Rzeszowie. Projekt ten składa się z trzech etapów.

Obecnie zrealizowany został pierwszy etap, którego przedmiotem była budowa infrastruktury bezprzewodowej, szerokopasmowych łączy internetowych oraz kompletnego systemu telefonii VoIP. Powstały dwie stacje bazowe – węzły szkieletu, które w promieniu ok. 30 km skupiają ruch ze stacji abonenckich, umieszczonych w 92 jednostkach organizacyjnych administracji publicznej na terenie gminy miejskiej Rzeszów, miasta Głogowa Małopolskiego i gminy Krasne. Stacje te integrują lokalne sieci LAN znajdujące się w tych budynkach w jedną sieć klasy MAN. W budynkach urzędu zostały uruchomione cztery „infomaty” – kioski internetowe. Powstało ponad 1200 punktów dostępu do Internetu. Zainstalowane internetowe bramki głosowe VoIP, eliminują tradycyjną sieć telefoniczną. Szerokopasmowy Internet dostarczony do jednostek publicznych zostanie udostępniony wszystkim mieszkańcom w otoczeniu tych jednostek poprzez zainstalowanie na nich 46 Hotspotów, czyli punktów dostępu do Internetu w oparciu o sieć bezprzewodową typu Wi-Fi. Szacuje się, że z bezpłatnego dostępu do Internetu będzie mogło korzystać kilka tysięcy osób. Wymagania sprzętowe ograniczają się do posiadania komputera z kartą sieciową zgodną ze standardem 802.11 a/b/g.

Centrum zarządzania będzie posiadało punkty styku (połączenia) z każdym wyrażającym chęć dostawcą Internetu, wyprowadzającym ruch lokalny na zewnątrz – w skali regionu i kraju. W sieci miejskiej przewiduje się uruchamianie usług niezbędnych do sprawnego funkcjonowania infrastruktury miasta i mieszkańców, szczególnie w sytuacjach kryzysowych: typu monitoring ulic miasta, centralne sterowanie sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach oraz wewnętrzną sieć lokalną dla szkół – z oprogramowaniem do zarządzania ich budżetem. W kolejnym etapie budowy sieci miejskiej obecnie uruchomione Hotspoty zostaną rozbudowane dodatkowo o standard WiMAX.

14 sierpnia 2006 został podpisany protokół zakończenia prac pierwszego etapu. Wartość projektu: okolo 8,8 mln PLN.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip