Do przetargów na sojuszniczym rynku NATO dopuszcza tylko te firmy, które przejdą skomplikowane procedury. Punktem wyjścia jest posiadanie certyfikatu systemu zapewniania jakości według norm ISO. Ponadto niezbędne jest świadectwo wiarygodności.

Na natowskie salony biznesowe nie dostanie się żaden przedsiębiorca, którego rzetelność stoi pod znakiem zapytania. W Polsce świadectwa wystawia albo Ministerstwo Gospodarki, albo – gdy przetarg ogłasza agencja NAMSA – Ministerstwo Obrony Narodowej.

Świadectwo wiarygodności ma na celu ograniczenie ryzyka przy wyborze dostawcy uzbrojenia i sprzętu wojskowego bądź usług na potrzeby Sił Zbrojnych państw-członków NATO, w ramach przetargów organizowanych przez NAMSA.

Przyznawanie świadectwa wiarygodności wynika z konieczności wypełnienia formalnych wymagań wynikających z § 4.1.2 Dyrektywy nr 251 Organizacji ds. Zabezpieczenia Eksploatacji Sprzętu i Zaopatrzenia NATO - NAMSO, która stanowi, że NAMSA akceptuje i przyjmuje do swojej bazy danych jedynie te podmioty, zgłaszające swój akces do udziału w przetargach, które będą posiadały stosowny dokument potwierdzający ich wiarygodność (declaration of non-ineligibility).

Firmy ubiegające się o otrzymanie Świadectwa Wiarygodności muszą spełniać następujące warunki:

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek;
  • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny;
  • Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej;
  • Nie podlegają wykluczeniu z postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Reprezentant Polski w Konferencji Krajowych Dyrektorów Uzbrojenia – CNAD - Krajowy Dyrektor Uzbrojenia po zbadaniu potwierdza - w formie świadectwa – wiarygodność finansową i techniczną polskich przedsiębiorców ubiegających się o współpracę z NAMSA.

Swiadectwo otrzymalismy 10 sierpnia 2006 roku.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip