Firma DGT, po przeprowadzeniu tzw. postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, przez Departament Ochrony Informacji Niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uzyskała:

  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia (krajowe)
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego (NATO)

Bezpieczeństwo przemysłowe to wszelkie działania związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych udostępnianych przedsiębiorcy, jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej w związku z umową lub zadaniem wykonywanym na podstawie przepisów prawa. Przedmiotem bezpieczeństwa przemysłowego są informacje niejawne o różnych poziomach klauzul - stanowiące zarówno tajemnicę państwową, jak i służbową, łącznie z systemem organizacyjno-technicznym ich ochrony.

Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego uzyskane przez DGT potwierdzają jej zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań.