DGT, po przeprowadzeniu tzw. postępowania bezpieczeństwa przemysłowego przez Departament Ochrony Informacji Niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, uzyskała:

  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia (krajowe)
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego (NATO)

Bezpieczeństwo przemysłowe to wszelkie działania związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych udostępnianych przedsiębiorcy, jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej w związku z umową lub zadaniem wykonywanym na podstawie przepisów prawa. Przedmiotem bezpieczeństwa przemysłowego są informacje niejawne o różnych poziomach klauzul - stanowiące zarówno tajemnicę państwową, jak i służbową, łącznie z systemem organizacyjno-technicznym ich ochrony.

Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego uzyskane przez DGT potwierdzają jej zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip