Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA razem ze stowarzyszeniem ITS Polska i ITS Szwecja zorganizowały w podwarszawskim Józefowie, w dniach 26-27 września 2007 roku, spotkanie poświęcone problemom zaawansowanych technik zarządzania ruchem drogowym. W seminarium tym uczestniczyli przedstawiciele DGT.

Pierwszego dnia został podpisany list intencyjny pomiędzy przedstawicielami Polski i Szwecji w zakresie współpracy przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w systemach transportu. Jednym z poruszanych zagadnień była współpraca krajowych firm telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przy wprowadzaniu w Polsce zaawansowanych systemów zarządzania ruchem drogowym na przykładzie trójmiejskiego projektu TRISTAR. Seminarium zakończyło się zaproszeniem uczestników i wszystkich osób zainteresowanych na Światowy Kongres ITS w Sztokholmie w 2009 roku.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip