Z przyjemnością inforujemy, że DGT zdobyła Złoty Medal Targów Intertelecom 2008 za System DGT GSM for Fixed.

System ten umożliwia, dzięki wykorzystaniu infrastruktury sieci GSM, dotarcie z usługą telefonii stacjonarnej POTS wszędzie tam, gdzie położenie tradycyjnej linii przewodowej jest z technicznego lub ekonomicznego punku widzenia bardzo utrudnione.

Abonenci systemu wyposażani są w terminal radiowy, do którego można dołączyć standardowe urządzenia stacjonarne (telefon, fax, modem). Terminal ten, poprzez sieś GSM, oferuje styk z siecią stacjonarną i dostęp do usług tej sieci.
Sieć GSM wykorzystywana jest jako klasyczna sieć dostępowa. W ten sposób można dotrzeć do szerokiej grupy abonentów pozbawionych możliwości korzystania z usług sieci stacjonarnej.

Źródło:
http://www.mtl.lodz.pl/web/index/getpage/page/724

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip