Z przyjemnością inforujemy, że firma DGT zdobyła Złoty Medal Targów Intertelecom'2008 za System DGT GSM for Fixed.

System ten umożliwia, dzięki wykorzystaniu infrastruktury sieci GSM, dotarcie z usługą telefonii stacjonarnej POTS wszędzie tam, gdzie położenie tradycyjnej linii przewodowej jest z technicznego lub ekonomicznego punku widzenia bardzo utrudnione.

Abonenci systemu wyposażani są w terminal radiowy, do którego można dołączyć standardowe urządzenia stacjonarne (telefon, fax, modem). Terminal ten, poprzez sieś GSM, oferuje styk z siecią stacjonarną i dostęp do usług tej sieci.
Sieć GSM wykorzystywana jest jako klasyczna sieć dostępowa. W ten sposób można dotrzeć do szerokiej grupy abonentów pozbawionych możliwości korzystania z usług sieci stacjonarnej.

Źródło:
http://www.mtl.lodz.pl/web/index/getpage/page/724