Zdrowych, ciepłych Świąt Bożego Narodzenia,
Radości ze spotkań w gronie rodzinnym,
Spokoju i chwili zadumy pośród spraw doczesnego świata
Niech nadchodzący Nowy Rok przyniesie ze sobą nowe, ciekawe wyzwania,
Umocni wiarę oraz wytrwałość w osiąganie celów
I dostarczy wiele kreatywnych pomysłów i inspiracji