DGT zostało generalnym wykonawcą 2 etapu inwestycji realizowanej przez KWP w Łodzi. Jest to projekt Zintegrowanego Systemu Stanowisk Kierowania (ZSSK), będący autorskim rozwiązaniem KWP. Celem projektu, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, jest usprawnienie komunikacji oraz szybsza reakcja na zdarzenia poprzez stworzenie nowoczesnego systemu stanowisk kierowania. System oparty jest na wykorzystaniu serwerów telekomunikacyjnych integrujących analogowe i cyfrowe środki łączności przewodowej i łączności radiowej, łączy teleinformatycznych oraz nowoczesnych konsoli operatorskich umożliwiających sprawne współdziałanie stanowisk kierowania, także w sytuacjach kryzysowych. Więcej na: www.zssk.pl