DGT została generalnym wykonawcą 2. etapu inwestycji realizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi. Jest to projekt Zintegrowanego Systemu Stanowisk Kierowania (ZSSK), będący autorskim rozwiązaniem KWP.

Celem projektu, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, jest usprawnienie komunikacji oraz szybsza reakcja na zdarzenia poprzez stworzenie nowoczesnego systemu stanowisk kierowania. System oparty jest na wykorzystaniu serwerów telekomunikacyjnych integrujących analogowe i cyfrowe środki łączności przewodowej i łączności radiowej, łączy teleinformatycznych oraz nowoczesnych konsoli operatorskich umożliwiających sprawne współdziałanie stanowisk kierowania, także w sytuacjach kryzysowych. Więcej na: www.zssk.pl

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip