W dniu 14.07.2010 r. w siedzibie firmy DGT Sp. z o.o. odbyło się porównanie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania Planu Rozwoju Eksportu dla Spółki DGT.

W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty opracowane przez poniższe firmy:

  • "QConsultant" Arkadiusz Malczyk, ul. A18 nr. 1 32-086 Węgrzce
  • ConQuest Consulting, ul. Opoczyńska 10/1, 02-526 Warszawa
  • Infinity Consulting, ul. Góralska 59B, 80-292 Gdańsk
  • Oppen Expo Global Sp. z o.o., ul. Wroniecka 24/4, 61-763 Poznań
  • Euro Lider Group Sp. z o.o., ul. Perkuna 4b, 81-523 Gdynia

Po terminie wpłynęła jedna oferta z firmy Paszport do Eksportu Sp. z o.o., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa i w związku z tym nie była przedmiotem oceny.

W oparciu o kryteria wyboru oferty określonych w zapytaniu dokonano oceny poszczególnych ofert, której wyniki zostały przedstawione w poniższej tabeli.