DGT - w konsorcjum z Wasko SA - wygrała przetarg na dostawę i uruchomienie systemu łączności w sieci Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego. System ten będzie służył do obsługi zgłoszeń telefonicznych na ogólnopolski numer alarmowy 112. Do lipca 2011 roku w każdym województwie rozpoczną funkcjonowanie WCPRy wyposażone w system DGT MCS oraz aplikację Wasko. Zakończył się tym samym okres niepewności oraz stosowania różnych rozwiązań dla przyjmowania zgłoszeń alarmowych na nr 112 i inne numery alarmowe, tzw. dziewiątki w Polsce. Spójne rozwiązanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich oraz zwiększy efektywność pracy Ratownictwa Medycznego, Policji i Straży Pożarnej. Nadzorowany przez Cenrum Projektów Informatycznych MSWiA projkekt pn.: „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego, umożliwiającego przyjęcie i rejestrację zgłoszeń na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe” zostanie zrealizowany za kwotę niespełna 12 milionów złotych.

Czytaj też:

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip