W listopadzie 2010 r. został rozstrzygnięty przetarg na integrację łączności dyspozytorskiej wszystkich jednostek pogotowia ratunkowego w województwie małopolskim. Przetarg zorganizo- wany przez Małopolski Urząd Marszałkowski pt.: "Dostawa sprzętu i oprogramowania dla potrzeb ratownictwa medycznego" realizowany w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce” wygrało DGT w konsorcjum z firmą Wasko S.A.

21 podmiotów ratowniczych zostanie spiętych wspólnym systemem łączności radiowej i telefonicznej DGT-MCS oraz wspólną aplikacją SWD Wasko.