Pod koniec lutego DGT była partnerem dwóch konferencji poświęconych zarządzaniu kryzysowemu. Pierwsza z nich to konferencja: "Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb", organizowana przez SuccessPoint. Odbyła się w dniu 25.02.2016 r. w Warszawie, w Hotelu Lord. Druga, organizowana przez Multiexpo, zatytułowana "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym" i miała miejsce we Wrocławiu, 29 lutego 2016, w Hotelu Śląsk.

Na obu konferencjach wystąpiliśmy z prezentacją firmową. Dostępne były też małe stoisko firmowe, gdzie uczestnicy konferencji mogli bliżej zapoznać się z naszą ofertą.

29 lutego 2016 roku, w hotelu Hilton w Warszawie, odbędzie się VIII Forum Gospodarcze Time pod hasłem: Jak pokonać barierę innowacyjności? Forum organizowane jest przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji KIGEiT, natomiast DGT jest partnerem wspierającym to spotkanie. Forum Gospodarcze TIME stanowi neutralną platformę do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat rozwoju rynku nowych technologii w Polsce i na świecie. Co roku gromadzi 800 uczestników reprezentujących ponad 500 firm oraz przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej, samorządowej, a także liczne środowiska naukowe.

KIGEiT reprezentuje przemysł ICT - innowacyjną część polskiej gospodarki prywatnej, która ponosi główne koszty dotowania kapitalizmu państwowego. Z inicjatywy członków Izby powstał Program Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu, którego celem jest monitorowanie działań organów Państwa i domaganie się faktycznej realizacji polityki przestawiania gospodarki na innowacyjne tory rozwoju.

VIII Forum Gospodarcze TIME w całości poświęcone jest praktycznym aspektom innowacyjnego kierunku rozwoju, jakim jest cyfryzacja wszystkich sektorów gospodarki. Główne zagadnienia Forum:

  1. Innowacyjna transformacja systemu zasilania gospodarki – spójny program cyfrowego kierunku energetyki systemowej, obywatelskiej i budownictwa.
  2. Jednolity rynek cyfrowy – szansa i wyzywania ekonomiczno-społeczne.
  3. Cyfrowo zintegrowany kierunek rozwoju infrastruktury technicznej.
  4. Spójność polityki gospodarczej w zakresie B+R+I ze strategią innowacyjnego rozwoju.

Program Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu to apel do całego społeczeństwa, abyśmy poprzez swoje wybory, decyzje i codzienną aktywność świadomie i konsekwentnie realizowali prezentowany Program, a tym samy dążyli do innowacyjnego rozwoju naszego kraju.

Najważniejsze wystąpienia:

  • Minister Anna Streżyńska, Ministerstwo Cyfryzacji – Realizacja innowacyjnej polityki rozwój cyfryzacji kraju
  • Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii – Nowe, stare wyzwania energetyki
  • Magdalena Gaj, Prezes UKE – Działania UKE wobec przewidywanych kierunków rozwoju komunikacji elektronicznej
  • Dr Maciej Bukowski, Prezes WISE – W poszukiwaniu zaginionej wyjątkowości, – czyli o sympatiach i skutkach niskiej innowacyjności.
  • Dr Jarosław Tworóg, Wiceprezes KIGEiT – Prezentacja programowa VIII Forum Gospodarczego TIME

W dniu 26 stycznia 2016 w  Warszawie, odbędzie się konferencja "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego". DGT prezentowała referat pt. "Systemy dyspozytorskie kluczowym elementem interoperacyjności." Na stoisku DGT, towarzyszącemu konferencji, jej uczestnicy będą mogli zapoznać się bliżej z naszą ofertą.

Prelegenci konferencji próbowali odpowiedzieć na następujące pytania:
Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?
Jakie są podstawy prawne realizacji zadań zarządzania kryzysowego?
Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?

W dniu 27 października 2015 r. firma DGT uczestniczyła w IV Krajowym Seminarium Bezpieczeństwa Informacji zorganizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Teleinformacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych. Spotkanie było poświęcone bezpieczeństwu cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej w świetle raportu NIK. Omówiono zagrożenia i przedstawiono wnioski do realizacji.

DGT miało okazję przedstawić uczestnikom seminarium swój produkt - Analizator DGT-IP jako system przechwytywania i przetwarzania danych do wykrywania i identyfikacji wszelkich nieprawidłowych zdarzeń lub zachowań w sieciach wykorzystujących protokół IP.

analizator

Analizator DGT-IP

Więcej o spotkaniu i raporcie NIK:

W dniu 22 października 2015 r., na zorganizowanej przez Wydział Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy konferencji, odbyło się uroczyste podsumowanie projektu: "Budowa platformy telekomunikacyjnej integrującej systemy łączności na Stanowiskach Kierowania Policji w garnizonie kujawsko-pomorskim". Projekt ten zrealizowało konsorcjum firm: DGT i Siltec. Była to także okazja do podsumowania pozostałych projektów realizowanych w latach 2011-2015, na które zostały pozyskane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniu 22 października 2015 r., na zorganizowanej przez Wydział Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy konferencji, odbyło się uroczyste podsumowanie projektu: "Budowa platformy telekomunikacyjnej integrującej systemy łączności na Stanowiskach Kierowania Policji w garnizonie kujawsko-pomorskim". Projekt ten zrealizowało konsorcjum firm: DGT i Siltec. Była to także okazja do podsumowania pozostałych projektów realizowanych w latach 2011-2015, na które zostały pozyskane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegóły spotkania oraz zdjęcia z konferencji dostępne są po linkiem:
http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/118201,Konferencja-podsumowujaca-projekty-teleinformatyczne.html

 

7 października 2015 r., w warszawskim hotelu NOVOTEL, odbyła się konferencja i wystawa RadioExpo 2015. Impreza, która zadebiutowała w ubiegłym roku, poświęcona jest promocji i wspieraniu rozwoju profesjonalnych systemów łączności radiowej standardu TETRA, DMR, dPMR, LTE, GSM-R, CDMA, systemów dyspozytorskich, radiokomunikacyjnego sprzętu pomiarowego czy systemów wspomagania dowodzenia. Jest miejscem, gdzie można zapoznać się z najnowszymi technologiami i trendami radiokomunikacji profesjonalnej. 

Oprócz producentów w RadioEXPO uczestniczą użytkownicy systemów radiowych. Wśród tych drugich należy wymienić przede wszystkim specjalistów ze służb zapewnienia bezpieczeństwa publicznego: policja, straż pożarna, pogotowie, BOR, ABW itp. oraz specjalistów innych branż, np. sektora energetycznego.

Impreza sprzyja nawiązywaniu kontaktów handlowych pomiędzy dostawcami rozwiązań i ich odbiorcami – firmami i organizacjami, których funkcjonowanie zależy od sprawnej i niezawodnej łączności radiowej.

Miło nam poinformować, że wśród wystawców tegorocznej edycji RadioEXPO była również firma DGT, która przedstawiła ofertę dotyczącą zintegrowanych systemów łączności dyspozytorskiej DGT MCS.

Więcej o RadioEXPO dowiedzieć się można na stronie organizatora http://radioexpo.pl

 

 

Na zakończonych właśnie w Warszawie, Międzynarodowych Targach Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa "EUROPOLTECH" firma DGT zdobyła Złotą Gwiazdę Policji - Główną Nagrodę Targów - za Mobilny System Łączności Dyspozytorskiej DGT. Wyróżnienie przyznane zostało przez Radę Programową Targów pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektora Wojciecha Olbrysia, na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2015 r.

Rada Programowa Targów przyznaje Nagrody Złotej, Srebrnej i Brązowej Gwiazdy produktom charakteryzującym się nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi oraz unikalnymi walorami eksploatacyjnymi, a jednocześnie cechującymi się najwyższą użytecznością dla służb policyjnych oraz formacji bezpieczeństwa państwa.

Mobilny System Łączności Dyspozytorskiej DGT zapewnia integrację systemów łączności radiowej oraz systemów telekomunikacyjnych w technologii IP. System zbudowany jest w oparciu o Bramę Radiową DGT RGW v1R (Rugged), która ze względu na swoją budowę może być instalowana wprost w samochodach, samolotach, na jednostkach pływających i innych obiektach, które pełnią funkcję mobilnych centrów dowodzenia. Zastosowane technologie sprzętowe gwarantują stabilną i niezawodną pracę urządzenia, nawet w ekstremalnych warunkach. Przy pomocy dedykowanej konsoli z zaimplementowaną aplikacją DGT KSW dyspozytor może realizować funkcje radiowe, radiowo-telefoniczne i telefoniczno-dyspozytorskie. System dedykowany jest dla wszelkiego rodzaju służb, takich jak: jednostki policji, wojsko, straż pożarna, straż graniczna, służby ratownictwa medycznego czy centra zarządzania kryzysowego.

zlota gwiazda statuetka   dyplom zlota gwiazda int

 

Sprawna i skuteczna realizacja zadań przez Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR), szczególnie w sytuacjach kryzysowych, wymaga współdziałania wielu służb. Działania muszą być skoordynowane, a między służbami zapewniona sprawna komunikacja. W tym celu przeprowadzane są ćwiczenia, podczas których, w praktyce, można przetestować opracowane procedury. W tym roku, we wrześniu, tego typu ćwiczenia przeprowadzono m.in. w Szpitalu im. M. Kopernika (Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., dawniej Pomorskie Centrum Traumatologii) w Gdańsku.

"– Jednym z ważnych zadań tych ćwiczeń było przygotowanie zespołu do zdarzeń masowych, które mogą się zdarzyć w każdym czasie i o każdej godzinie – podsumował dr n. med. Jacek Gwoździewicz, ordynator SOR. – Nasz szpital jest wyposażony w bardzo sprawny, komputerowo działający system OSA, powiadamiający w ciągu kilku minut cały personel, który jest zobowiązany przybyć..." - więcej o tych ćwiczeniach pod linkiem:

Z naszej strony chcemy dodać, że chodzi o system DGT-OSA (System Alarmowania i Rozgłaszania), który 2 lata temu uruchomiono w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku.

We wtorek, 21 stycznia 2014 r., uroczyście otwarto, wyremontowaną i powiększoną, siedzibę Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku. Centrum to, od 9 grudnia 2013 roku, obsługuje wszystkie zgłoszenia alarmowe z województwa pomorskiego napływające pod numer 112. Przypomnijmy, że projekt WCPR ("Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego umożliwiającego przyjęcie i rejestrację zgłoszeń na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe”) został zrealizowany przez Wasko S.A. w konsorcjum z DGT.

DGT wyposażyła każdy z 17 WCPR w Zintegrowany System Łączności DGT-MCS.

WCPR w Gdańsku wystartowało w czerwcu 2012 roku przy okazji rozgrywanych tu meczów Mistrzostw Europy w piłce nożnej i obejmowało na poczatku swym zasięgiem tylko miasto Gdańsk. Potem sukcesywnie dołączono kolejne obszary województwa pomorskiego, by w grudniu ubiegłego roku objąć jego zasięgiem całe województwo.

Szerzej o otwarciu WCPR pod podanym linkiem:

W dniu 8 lipca br. DGT podpisała umowę z Komendą Główną i Komendą Stołeczną Policji dotyczącą świadczenia usług serwisu pogwarancyjnego na systemy łączności zlokalizowane w 29 obiektach. Umowa przewidziana jest na okres 24 miesięcy.

W dniach 17-19 kwietnia 2013 firma DGT uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH w Warszawie.  Na wystawie zaprezentowano najnowszą ofertę DGT skierowaną na rynek służb mundurowych. Nasze propozycje spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników targów. Przeprowadzono szereg interesujących rozmów handlowych, które mogą w przyszłości zaowocować ciekawymi przedsięwzięciami.

 pagehtml 739783863517500671f01a

pagehtml 21431805575175009fc4ff6

Już po raz kolejny doceniono zaangażowanie, wiedzę oraz aktywność społeczną i zawodową naszego pracownika, pana Mariusza Miszewskiego. Informujemy, że podczas posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Energetycznego, w dniu 01.06.2012, jej Członkowie podjęli decyzję o przyjęciu pana Mariusza Miszewskiego do składu WRBE w charakterze eksperta. W związku z powyższym Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski powołał go w skład WRBE.

Wojewódzka Rada do Spraw Bezpieczeństwa Energetycznego w Gdańsku została powołana zarządzeniem nr 9/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. Rada stanowi organ opiniodawczo-doradczy Wojewody w zakresie działań usprawniających przepływ informacji i proces podejmowania decyzji strategicznych, a także tworzenia warunków efektywnego współdziałania służb publicznych oraz spółek prywatnych i państwowych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu.

pagehtml 8495886374fcf17ccb6f86

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip