Już po raz kolejny doceniono zaangażowanie, wiedzę oraz aktywność społeczną i zawodową naszego pracownika, pana Mariusza Miszewskiego. Informujemy, że podczas posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Energetycznego, w dniu 01.06.2012, jej Członkowie podjęli decyzję o przyjęciu pana Mariusza Miszewskiego do składu WRBE w charakterze eksperta. W związku z powyższym Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski powołał go w skład WRBE.

Wojewódzka Rada do Spraw Bezpieczeństwa Energetycznego w Gdańsku została powołana zarządzeniem nr 9/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. Rada stanowi organ opiniodawczo-doradczy Wojewody w zakresie działań usprawniających przepływ informacji i proces podejmowania decyzji strategicznych, a także tworzenia warunków efektywnego współdziałania służb publicznych oraz spółek prywatnych i państwowych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu.

pagehtml 8495886374fcf17ccb6f86

Gdańsk jest czwartym miastem - po Poznaniu, Wrocławiu i Olsztynie - w którym rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń z numeru alarmowego 112 w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Jest to zarazem jedno z trzech miast, w których będą rozgrywane mecze rozpoczynających się właśnie Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012.

System Informatyczny Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego dostarcza Centrum Projektów Informatycznych w ramach projektu SIPR.

SI WCPR to jednolita platforma informatyczna, w skład której wchodzi kompletne rozwiązanie dla Operatorów Numerów Alarmowych 112, obejmujące: aplikację do przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych oraz  podsystem zintegrowanej łączności. Przypominamy, że DGT uczestniczyła w tym projekcie dostarczając do każdego regionalnego WCPR podsystem zintegrowanej łączności.

 

29 maja 2012 r. - na terenie miasta i gminy Jarocin - oddano do użytku bezprzewodową sieć internetową, umożliwiającą 300 najuboższym rodzinom dostęp do Internetu. Rodziny te zostały wyposażone w darmowy sprzęt komputerowy. Projekt nazwany: "Internet w domu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców" zrealizowała DGT wspólnie z Wasko SA. Przedsięwzięcie współfinansowane było w 85 procentach ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion". Pozostałe środki wyłożyła gmina.

Prace związane z zaprojektowaniem i wybudowaniem sieci bezprzewodowej na terenie gminy Jarocin rozpoczęły się w październiku 2011 r. Pokrycie terenu bezprzewodowym dostępem do Internetu zrealizowano w technologii WiMAX. Zapewnia go pojedyncza stacja bazowa, do której sygnał dociera za pomocą radiolinii z Centrum Zarządzania Siecią (Urząd Gminy). Ze stacji bazowej sygnał przekazywany jest do 44 stacji przekaźnikowych, zlokalizowanych na obiektach należących do samorządu. Stąd dociera do odbiorników antenowych dostarczonych wytypowanym rodzinom wraz ze sprzętem komputerowym.

Warto zaznaczyć, że każda z 44 stacji przekaźnikowych posiada dodatkowo hot-spot Wi-Fi 2,4 GHz, poprzez który okoliczni mieszkańcy uzyskują ograniczony dostęp do Internetu (ograniczona szybkość i czas połączenia).

Koszty inwestycji wynosił 4,2 mln zł

 

DGT to przykład firmy, która umiejętnie wykorzystała możliwość dofinansowania swojego rozwoju ze środków Unii Europejskiej. Jedna z inwestycji ukierunkowana była na rozwój działalności B+R i polegała na wyposażeniu laboratorium DGT w tester sieci konwergentnych oraz oprogramowanie klasy EDA do projektowania układów PCB. Dzięki tej inwestycji (w 50% sfinansowanych ze środków unijnych) wzrósł potencjał badawczy DGT, który znacząco wsparł rozwój firmy jako przedsiębiorstwa innowacyjnego.

Więcej o tym projekcie na stronie.

Ponadto, DGT pozyskała w 2010 r. dofinansowanie w wysokości ok. 800 tys. zł z RPO woj. pomorskiego na realizację projektu pn.: „Rozwój Spółki DGT poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów w postaci telefonu przemysłowego i cyfrowego systemu dyspozytorsko-alarmowo-rozgłoszeniowego oraz wysokiej jakości usługi serwisowej”, w ramach którego nabyła technologię produkcji telefonu iskrobezpiecznego oraz urządzenia do testowania sieci pod katem transmisji usług głosowych.

DGT zrealizowała również dwa projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 "Wsparcie projektów celowych" oraz Działanie 4.1 "Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" na opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych. Spółka oprócz wykorzystywania funduszy europejskich sięga również po środki finansowe będące w dyspozycji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na opracowywanie nowych innowacyjnych produktów i technologii w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki

Miło nam poinformować, że nasz pracownik, pan Mariusz Miszewski - związany z DGT od początku jej istnienia - został powołany na eksperta Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2014.  Jest to wyraz uznania dla jego wysokich kwalifikacji, kompetencji oraz potwierdzenie, że dotychczasowa jego działalność zawodowa i duża aktywność na niwie naukowej i społecznej jest akceptowana i potrzebna. To także duże wyróżnienie dla DGT.

Zadaniem Sekcji Telekomunikacji jest upowszechnianie i stymulowanie rozwoju szeroko rozumianej telekomunikacji, włącznie z technikami informacyjnymi i zagadnieniami społeczeństwa informacyjnego. Działalność Sekcji  obejmuje też  problemy interdyscyplinarne, w szczególności powiązania techniki – telekomunikacji i teleinformatyki – z ekonomią, prawem, socjologią, zagadnienia telemedycyny itp.

DGT bierze aktywny udział w promowaniu nowoczesnego modelu ratownictwa. Po raz kolejny będzie sponsorem Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw Ratowników Medycznych w Szczyrku organizowanych przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe. Zawody odbędą się w dniach 25-28 stycznia. Zamysłem tegorocznych mistrzostw jest pokazanie możliwości ratowania zdrowia i życia ludzkiego w oparciu o najnowocześniejsze technologie.

Uczestnikami będą najlepiej wyszkolone zespoły ratownictwa medycznego. W mistrzostwach weźmie udział 49 załóg z Polski oraz 13 z zagranicy: z Ukrainy, Litwy, Grecji, Niemiec i Belgii. Mistrzostwa są dla ratowników okazją do sprawdzenia i doskonalenia swoich umiejętności w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. Ponadto organizator zadbał o walory edukacyjne i przewidział w programie 2 panele naukowe, obejmujące między innymi następujące tematy: „Zdarzenia masowe w medycznym postępowaniu ratowniczym”, „Aspekty medyczne współczesnych katastrof”, „Rodzaje oparzeń, ocena stanu poszkodowanego, procedury ratownicze”.

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Więcej informacji o zawodach na stronie organizatora: http://pogotowie.bielsko.pl/mistrzostwa/

W związku z zakończeniem projektu „e-Szczytno – budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej”, 7 grudnia 2011 w Urzędzie Miejskim w Szczytnie obyło się jego oficjalne podsumowanie wraz z symbolicznym przecięciem wstęgi. Jest to pierwszy tego typu projekt w województwie warmińsko-mazurskim.

W dniu 02.03.2011 r. DGT podpisała umowę z miastem Szczytno na realizację projektu pod nazwą "e-Szczytno - budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej". Zakres projektu obejmuje budowę szerokopasmowej sieci z wykorzystaniem technologii radiowej i światłowodowej łączącej 33 jednostki miejskie i powiatowe z obszaru miasta Szczytno . Dodatkowo, w połączonych siecią IP jednostkach, zostanie wdrożony system telefonii VoIP oraz zrealizowane zostaną publiczne punkty dostępu do Internetu tzw. hot spoty. Projekt przewiduje też realizację 10 kiosków informatycznych tzw. PIAP.

Wartość projektu wynosiła 4,1 mln zł, z czego prawie 3,5 mln zł stanowiło dofinansowanie z programu RPO Warmia i Mazury.

Projekt, którego wykonawcą była DGT, obejmował budowę szerokopasmowej sieci z wykorzystaniem technologii radiowej i światłowodowej łączącej 33 jednostki miejskie i powiatowe z obszaru miasta Szczytno. Dodatkowo, w połączonych siecią IP jednostkach, został wdrożony system telefonii VoIP oraz publiczne punkty dostępu do Internetu tzw. hot spoty, które pokryły około 70% miasta darmowym, bezprzewodowym dostępem do Internetu. Zrealizowano też 10 kiosków informatycznych, tzw. PIAP.

Przy okazji przypomnijmy, że pierwszym tego typu projektem realizowanym przez DGT, była budowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMAN.

27 października 2011 r. zakończyły się targi ITU Telecom World 2011 w Genewie, jedno z największych wydarzeń skupiających przedstawicieli administracji państwowych, organizacji międzynarodowych, sektora telekomunikacji i nowoczesnych technologii na świecie. DGT była jednym z uczestników Pawilonu Polskiego, zorganizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z czołowymi firmami z sektora telekomunikacji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce.

Polski pawilon narodowy między innymi dr Hamadoun I. Toure - sekretarz generalny ITU, Francois Rancy - dyrektor ITU-R, Brahima Sanou - dyrektor ITU-D, Jasna Matic - sekretarz stanu ds. Agendy Cyfrowej Republiki Serbii, Suvi Linden – członek Komisji Szerokopasmowej, jak również Cezary Grabarczyk - minister infrastruktury.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 6500 uczestników, wśród których znalazło się 332 światowych liderów (głowy państw, szefowie rządów, ministrowie, burmistrzowie miast, prezesi spółek telekomunikacyjnych), 251 prelegentów z 64 krajów, 237 firm z 41 krajów oraz 324 akredytowanych dziennikarzy. Setki tysięcy internautów śledziło targi dzięki internetowej transmisji na żywo.

Udział DGT w tym przedsięwzięciu był okazją do pokazania wkładu firmy w rozwój nowoczesnej telekomunikacji w Polsce oraz zaprezentowania m.in. najnowszych rozwiązań z zakresu komunikacji bezprzewodowej w sieciach komórkowych (technologie CDMA2000/EVDO oraz UMTS/HSPA).

W dniach 24-27 października 2011 DGT zaprezentuje się na targach ITU Telecom World 2011 w Genewie. DGT, wraz z innymi firmami i operatorami telekomunikacyjnymi, w ramach Polskiego Pawilonu Narodowego, będzie promować polską myśl techniczną. ITU Telecom World 2011 to największe wydarzenie skupiające przedstawicieli administracji państwowych, organizacji międzynarodowych, sektora telekomunikacji i nowoczesnych technologii na świecie.

Udział DGT w tym przedsięwzięciu to okazja do pokazania wkładu firmy w rozwój nowoczesnej telekomunikacji w Polsce oraz zaprezentowania m.in. najnowszych rozwiązań z zakresu komunikacji bezprzewodowej w sieciach komórkowych (technologie CDMA2000/EVDO oraz UMTS/HSPA). To także promocja Polski jako dynamicznego rynku nowych technologii.

Serdecznie zapraszamy do Polskiego Pawilonu Narodowego w Genewie.

W dniach 15-18 września 2011 r. odbędą się w Rytrze X Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym. Jest to okazja do podziwiania profesjonalizmu i sprawności zespołów ratowniczych w różnych, symulujących prawdziwe zdarzenia, sytuacjach. Mistrzostwa znalazły się w programie obchodów 120-lecia Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, drugiego – po wiedeńskim – w Europie. DGT jest sponsorem obchodów Jubileuszu.

Warto wspomnieć, że przy okazji Jubileuszu odbył się 4 czerwca 2011 Dzień Otwarty Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Odwiedzający mieli okazję poznać pogotowie od środka, przyjrzeć się z bliska czynnościom i sprzętom ratowniczym, dowiedzieć się jak postępować w różnych wypadkach, co należy zrobić do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Jedną z atrakcji było specjalnie urządzone demonstracyjne centrum dyspozytorskie. Mógł tu każdy zobaczyć rozmieszczenie i ruch karetek, przekonać się, że karetki są pod stałym nadzorem, co pozwala optymalnie wykorzystywać zespoły, by jak najszybciej docierały do miejsca zdarzenia.

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe wdraża najnowocześniejsze w Polsce centrum dyspozytorskie, budowane w oparciu o Zintegrowany System Łączności DGT-MCS.

Od 6 do 8 września podczas XVI Międzynarodowych Targów BALTEXPO 2011 prezentowane są najnowsze osiągnięcia związane z gospodarką morską. DGT czeka na Państwa na stoisku 4.29. DGT jest ponadto głównym partnerem towarzyszącej targom IV Konferencji „Bezpieczeństwo portów i żeglugi na Morzu Bałtyckim”. Zapraszamy na naszą prezentację: „Zintegrowany System Bezpieczeństwa dla obszarów rozległych” po zakończeniu panelu tematycznego: „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa obszarów morskich”, w dniu 7 września.

DGT - jak co roku - zaprezentuje swoją najnowszą ofertę podczas trwania Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach. W tym roku będzie to już XIX edycja tej największej w Polsce imprezy wystawienniczej, prezentującej najnowsze osiągnięcia w branży obronnej oraz systemy logistyczne i ochrony służące bezpieczeństwu, jak również stosowane w ratownictwie.

Na stoisku DGT będzie zaprezentowana najnowsza mobilna centrala taktyczna DGT 7508 EL z wyposażeniem dodatkowym w postaci polowych przełącznic i cyfrowego aparatu systemowego DGT 3490 GX WW. Zestaw przewidziany jest do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych, m.in.: na misjach pokojowych, w których uczestniczy Wojsko Polskie.

DGT zaprezentuje też najnowszy terminal dyspozytorski z ekranem dotykowym DGT 5810-10 w wersji cywilnej i DGT 5810-10 WW w wersji wojskowej. Terminal ten może być również wykorzystany jako stanowisko dyspozytora dla sieci trunkingowej CDMA2000 GoTa.

Terminale są częścią systemu DGT-MCS integrującego w ramach jednorodnego systemu dyspozytorskiego cyfrowe oraz analogowe środki łączności radiowej ze środkami łączności stacjonarnej. W oparciu o system DGT-MCS można budować Regionalne Dyspozytornie Państwowego Ratownictwa Medycznego, Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego WCPR 112, Miejskie Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej oraz inne zintegrowane systemy komunikacji, gdzie w ramach jednolitego systemu łączności wykorzystywane są radiotelefony, radiostacje, telefony (stacjonarne, komórkowe i VoIP).

DGT zaprasza na swoje stoisko firmowe w dniach 5-8 września, hala E, stoisko 24.

Kielce1

Kielce2

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip