W dniach 15-19 lipca 2007 r. przedstawiciele firmy DGT wzięli udział w drugiej misji gospodarczej do Rumunii zorganizowanej we współpracy z Ambasadą RP w Bukareszcie oraz Konsulatem Generalnym Rumunii w Gdyni.

Podczas wizyty odbyły się spotkania z wybranymi firmami oraz przedstawicielami rumuńskich ministerstw i stowarzyszeń producentów. Pierwszym rezultatem misji będzie prezentacja wspólnej oferty na stoisku DGT podczas tegorocznych targów MSPO w Kielcach.

Firma DGT, po przeprowadzeniu tzw. postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, przez Departament Ochrony Informacji Niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uzyskała:

 • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia (krajowe)
 • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego (NATO)

Firma DGT zdobyła wyróżnienie w konkursie o Laur dla pracodawcy organizowanym przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Przyznane DGT wyróżnienie jest potwierdzeniem wysokiej pozycji firmy na rynku pracy. Ponadto jest potwierdzeniem właściwej realizacji porozumienia o współpracy pomiędzy DGT a wydziałem ETI PG.

DGT, chcąc wykorzystać swoją szansę uczestniczenia w dynamicznie rozwijającym się segmencie systemów teleinformatycznych przeznaczonych dla administracji samorządowej, zakończyło realizację swojego pierwszego projektu sieci miejskich - Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMAN.

Budowa bezprzewodowej, szerokopasmowej sieci informatycznej była pierwszym dla DGT tak dużym projektem integracyjnym. Firma realizowowała go w ramach konsorcjum wykonawców z firmą INFAST z Rzeszowa.

Do przetargów na sojuszniczym rynku NATO dopuszcza tylko te firmy, które przejdą skomplikowane procedury. Punktem wyjścia jest posiadanie certyfikatu systemu zapewniania jakości według norm ISO. Ponadto niezbędne jest świadectwo wiarygodności.

Na natowskie salony biznesowe nie dostanie się żaden przedsiębiorca, którego rzetelność stoi pod znakiem zapytania. W Polsce świadectwa wystawia albo Ministerstwo Gospodarki, albo – gdy przetarg ogłasza agencja NAMSA – Ministerstwo Obrony Narodowej.

Zarząd DGT Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że 31 marca 2006 roku, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, nastąpiło połączenie DGT Sp. z o. o. z DGT-SERWIS Sp. z o. o.. Podmiotem przejmującym była Spółka DGT.

Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku DGT-SERWIS na rzecz DGT. Sąd Rejonowy w Gdańsku dokonał odpowiedniego zapisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W wyniku połączenia, DGT Sp. z o.o. wstępuje z dniem 01 kwietnia 2006 roku we wszystkie prawa i obowiązki DGT-SERWIS Sp. z o.o., w tym zobowiązania i należności.

Wszystkich klientów DGT-Serwis zapewniamy, że zadania i pełna oferta tej firmy zostały przeniesione do DGT, w związku z tym jakość i standard usług świadczonych dotychczas przez DGT-Serwis nie ulegnie zmianie.

W dniach 22-24 marca 2006 roku, firma DGT wzięła udział w największych w Polsce targach branży telekomunikacyjnej INTERTELECOM w Łodzi. Firma zaprezentowała najnowsze produkty w swojej ofercie:

 • DGT STT - Serwer TeleTranzytowy - produkt przeznaczony dla operatorów telekomunikacyjnych
 • DGT INTAR – najnowszy program taryfikacyjny PREMIERA!
 • Komputer przenośny typu handheld DGT KARAT 400 PREMIERA!
 • System Dyspozytorsko - Alarmowo - Rozgłoszeniowy HETMAN
 • Zintegrowany System Telekomunikacyjny MCS – w zastosowaniach dla dyspozytorów w Centrach Powiadamiania Ratunkowego oraz kontrolerów ruchu lotniczego
 • System e-Locus - projekt kompleksowego rozwiązania teleinformatycznego dla administracji samorządowej wszystkich szczebli

DGT zajęła 5 miejsce w rankingu polskich firm innowacyjnych przeprowadzonym przez "Rzeczpospolitą" pod koniec 2005 roku. O pozycji w rankingu zadecydowały wyniki, zastosowanych w badaniu, następujących kryteriów oceny:

 • wydatki na działalność badawczo-rozwojową (B+R),
 • liczba zatrudnionych w działalności B+R w przeliczeniu na pełne etaty,
 • struktura wydatków na działalność B+R (podział na prace własne firmy, nabywanie wyników prac B+R od przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, wyższych uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych),
 • struktura finansowania działalności B+R (podział na środki własne przedsiębiorstw, środki budżetowe oraz unijne),
 • pięć pytań dodatkowych (TAK/NIE) dotyczących: sprzedanych licencji, uzyskanych patentów, funkcjonowania wyodrębnionego działu B+R oraz opracowania produktu, który nie ma odpowiednika za granicą (innowacyjność w skali międzynarodowej).

W dniach 11-14 października w Kijowie odbyły się największe na Ukrainie targi poświęcone najnowszym trendom współczesnej telekomunikacji i informatyki - „Informatyka i Łączność 2005”. W dotychczasowych 13-stu edycjach tej imprezy firma DGT uczestniczyła już po raz 10-ty.

XXI Krajowe Sympozjum Telekomunikacji w Bydgoszczy (7-9.IX.2005) jest okazją, aby zaprezentować szeroki wachlarz nowych możliwości systemów telekomunikacyjnych oferowanych przez DGT. Kluczowym elementem pozwalającym na wprowadzenie całej gamy nowych usług w serwerach telekomunikacyjnych DGT klasy Millenium jest karta VoIP.

89 lat temu, 11 listopada 1918 roku, po 123 latach pod zaborami Polska ponownie pojawiła się na mapie Europy. W tym dniu ziściły się sny pokoleń o wolnej Polsce.
11 listopada obchodzony był w II Rzeczpospolitej jako Święto Narodowe mające ogromne znaczenie dla milionów Polaków. Był wyrazem szacunku dla minionych pokoleń walczących o wolną Ojczyznę oraz nadziei przyszłych - myślących o jej rozwoju oraz potędze.

W 1989 roku sejm RP przywrócił należną rangę temu dniu ustanawiając Święto Niepodległości. Dziś, dzień 11 listopada, przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować.

W dniach 4-7 września 2006 r. firma DGT już po raz czternasty weźmie udział w XIV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego – największych targach przemysłu obronnego w Europie Centralnej.

Z roku na rok, od momentu powstania firmy, znacząco zwiększa się oferta skierowana do adresatów targów. Dzięki udziałowi w kieleckich targach znacznie zwiększyła się rozpoznawalność marki DGT wśród gości z Polski i z całego świata odwiedzających stoisko wystawowe firmy.