Instytut Studiów Strategicznych zorganizował 24 września 2007 r. seminarium pt. ,,Współpraca Sił Zbrojnych RP z polskim przemysłem obronnym”. Ze strony DGT wzięła w nim udział pani Ewa Stefańska, Członek Zarządu i jednocześnie Dyrektor Handlowy Biura Rynku Wojskowego. Seminarium było jednym z elementów realizowanego przez ISS i gen. Czesława Piątasa programu „Siły Zbrojne RP”.

W dniach 26-27 września 2007 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się XIII edycja Forum Teleinformatyki zatytułowana „Architektura korporacyjna w administracji rządowej, samorządowej i biznesie”. Nasza firma już po raz kolejny uczestniczyła w tym spotkaniu. Była też jednym z jego sponsorów.

Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA razem ze stowarzyszeniem ITS Polska i ITS Szwecja zorganizowały w podwarszawskim Józefowie, w dniach 26-27 września 2007 roku, spotkanie poświęcone problemom zaawansowanych technik zarządzania ruchem drogowym. W seminarium tym uczestniczyli przedstawiciele naszej firmy.

19 października 2006 na Politechnice Gdańskiej odbyła się regionalna gala najbardziej innowacyjnych firm Regionu Pomorza. W ten sposób BRE Bank – wspólnie z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN i Gazetą Prawną – pragnie promować i nagradzać firmy, które zmieniają obraz polskiej gospodarki oraz tworzą nową rzeczywistość.

Od 2005 roku z inicjatywy BRE Banku, prowadzonym przez Polską Akademię Nauk badaniom nad innowacyjnością polskiej gospodarki towarzyszy Ranking 500 najbardziej innowacyjnych firm.

Na tegorocznych Targach Informatycznych CeBIT (Hanower, 15-21 marzec 2007 r.) DGT była reprezentowana na dwóch panelach tematycznych.

Na stoisku zorganizowanym w ramach panelu telekomunikacyjnego zwiedzający mogli zapoznać się z rozwiązaniami telekomunikacyjnymi oferowanymi przez DGT dla różnych grup klientów, m.in.: dla operatorów telekomunikacyjnych, przemysłu, administracji, służb mundurowych itd.

Na stoisku DGT reprezentującym firmę na panelu outsourcingu można było zapoznać się z możliwościami konstrukcyjnymi i produkcyjnymi DGT. Firma jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z wiedzy i doświadczenia inżynierów DGT przy opracowywaniu projektów z dziedziny telekomunikacji i teleinformatyki.

W dniach 17-19 kwietnia 2007 r. firma DGT uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Komunikacji Elektronicznej INTERTELECOM. Targi te już tradycyjnie stały się dla DGT okazją do promocji własnych rozwiązań, nawiązywania nowych kontaktów oraz spotkań z Klientami. Można też było podpatrzeć propozycje konkurencji.

Firma DGT zaprezentowała:

  • Centralę DGT Millenium z opcją IP
  • Aparat DGT 3490GX - nowy systemowy aparat telefoniczny
  • System e-Locus – kompleksowe rozwiązanie teleinformatyczne dla administracji samorządowej wszystkich szczebli (m.in. dostęp do Internetu, telefonia VoIP, system sterowania ruchem drogowym)
  • Terminal DGT FWT – – abonencki terminal GSM umożliwiający świadczenie usług telefonii stacjonarnej z wykorzystaniem sieci operatorów telefonii komórkowej.

W dniach 18-20 kwietnia 2007 r. odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH. Na stoisku firmowym DGT można było zapoznać się z ofertą ukierunkowaną na modernizację łączności w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i innych służbach związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

W dniach 22-27 kwietnia 2007 r. przedstawiciele firmy DGT wzięli udział w misji gospodarczej firm polskich do regionu Maramures w Rumunii zorganizowanej przez Konsulat Generalny Rumunii w Gdyni.

Podczas wizyty 20 osobowa delegacja z Polski miała możliwość przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami 80 firm rumuńskich. Ponadto Polska delegacja była przyjęta przez prefekta regionu Maramures oraz Ambasadora Rumunii w Polsce. W spotkaniach brał udział również radca handlowy Ambasady RP w Rumunii.

Na tegorocznych targach MSPO w Kielcach tytułem DEFENDERA - nagrodą przyznawaną wystawcom najlepszego sprzętu dla wojska i służb policyjnych za wyroby wyróżniające się oryginalnością i nowatorstwem mysli technicznej- uhonorowano Zintegrowany System Łączności DGT-MCS.

Opracowany i wyprodukowany przez firmę system DGT-MCS (Multifunctional Communication System) jest przykładem umiejętnego wykorzystania doświadczenia firmy na wielu różnych płaszczyznach komunikacji.

Podstawową funkcją DGT-MCS jest integracja cyfrowych oraz analogowych środków łączności przewodowej ze środkami łączności radiowej. System zapewnia dostęp do radiowych i przewodowych (analogowych i cyfrowych) środków łączności typowych dla Sił Powietrznych.

DGT już po raz siódmy wzięła udział w Międzynarodowych Warsztatach Interoperacyjności „COMBINED ENDEAVOR 2007” w Baumholder (Niemcy). Są to największe i najbardziej kompleksowe manewry wojsk łączności i informatyki na świecie. W tym roku odbyły się one z udziałem 44 państw - członków NATO oraz krajów zaproszonych w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju.

DGT wystawiła do badań centralę DGT 3450-1 WW wyposażoną w interfejsy GW VoIP. Dzięki nim w prosty sposób, wykorzystując technologię VoIP, można dołączać inne centrale – softswitche do sieci komutowanej ISDN, jak i wąskopasmowej sieci taktycznej.

Podczas tegorocznych 47 Międzynarodowych Paryskich Pokazów Lotniczych Le Bourget (18-24 czerwca 2007) miała miejsce przedpremierowa prezentacja najnowszej, mobilnej cyfrowej centrali telefonicznej DGT 3450 EL. Urządzenie wystawione zostało na stoisku Cenzinu wizytowanym przez Sekretarza Stanu MON Marka Zająkałę oraz Sekretarza Stanu Ministerstwa Gospodarki Pawła Poncyliusza.

Kompaktowa centrala DGT 3450 EL przeznaczona jest do użytku w trudnych warunkach środowiskowych. Obudowa posiada poziom zabezpieczenia IP 65.

Ruszyła V edycja akcji „Wakacyjny staż” organizowanej przez gdański Urząd Miejski w porozumieniu z Politechnikę Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim, jej celem jest umożliwienie studentom i absolwentom zdobycia praktyki zawodowej.

W dniach 15-19 lipca 2007 r. przedstawiciele firmy DGT wzięli udział w drugiej misji gospodarczej do Rumunii zorganizowanej we współpracy z Ambasadą RP w Bukareszcie oraz Konsulatem Generalnym Rumunii w Gdyni.

Podczas wizyty odbyły się spotkania z wybranymi firmami oraz przedstawicielami rumuńskich ministerstw i stowarzyszeń producentów. Pierwszym rezultatem misji będzie prezentacja wspólnej oferty na stoisku DGT podczas tegorocznych targów MSPO w Kielcach.

Firma DGT, po przeprowadzeniu tzw. postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, przez Departament Ochrony Informacji Niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uzyskała:

  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia (krajowe)
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego (NATO)

Firma DGT zdobyła wyróżnienie w konkursie o Laur dla pracodawcy organizowanym przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Przyznane DGT wyróżnienie jest potwierdzeniem wysokiej pozycji firmy na rynku pracy. Ponadto jest potwierdzeniem właściwej realizacji porozumienia o współpracy pomiędzy DGT a wydziałem ETI PG.