Tytuł Projektu

System MEC dla wspierania zaawansowanych aplikacji w środowisku sieci przewodowych i bezprzewodowych 3G/4G/5G

Akronim

SyMEC

Streszczenie projektu

Celem projektu jest zaprojektowanie, implementacja i przetestowanie Systemu MEC (Multi-Access Edge Computing), mającego na celu wzbogacenie zakresu oferowanych usług i zapewnienie ich jakości na poziomie zadowalającym użytkowników. System MEC umożliwi użytkownikom korzystanie z usług z punktów położonych blisko użytkowników, a nie - jak to ma miejsce obecnie - z punktów umiejscowionych w szkielecie sieci Internet. System MEC składa się z trzech głównych elementów: serwera MEC, orkiestratora serwerów MEC, którego zadaniem jest zarządzanie pracą wielu serwerów MEC oraz repozytorium usług/aplikacji, z których korzystają użytkownicy. System MEC jest ważnym elementem sieci 5G, jednakże może być również zastosowany w obecnie eksploatowanych sieciach przewodowych i bezprzewodowych 3G/4G. Projekt Systemu MEC zakłada zastosowanie techniki wirtualizacji do zrealizowania zarówno infrastruktury sieciowej jak i aplikacyjnej.

Finansowanie projektu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Koszt Inwestycji

8 000 000 PLN

Dofinansowanie

6 100 000 PLN

Konsorcjum

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy (lider), DGT Sp. z o.o., Poznańskie Centrum Komputerowo Sieciowe, Politechnika Gdańska.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip

Centrum Szkoleń DGT

ul. Szklana Huta 7
80-529 Gdańsk
e-mail: szkolenia@dgt.pl
tel.: +58 68 20 734 +58 68 20 946
fax: +58 69 10 299