Historia firmy

os czasu

cpr 2Centra Powiadamiania Ratunkowego

Systemy produkcji DGT umożliwiają pracę operatorów numeru alarmowego 112 w całej Polsce. Nasze serwery pracują bezprzerwowo, 24 godziny na dobę, umożliwiając operatorom odbiór połączeń od osób potrzebujących pomocy i przekierowanie rozmowy do służb dziedzinowych.

przemysl miniPrzemysł

Nowoczesne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować bez bardzo szybkiej i pewnej wymiany informacji. Postęp techniczny i globalizacja napędzają bowiem zmiany w gospodarce oraz wymuszają dopasowanie istniejącej infrastruktury do nowych wymogów i aktualnych potrzeb.

psp miniPaństwowa Straż Pożarna

DGT uruchamia kompletne stanowiska dowodzenia w komendach PSP. Wdrożenie systemu oznacza obsługę wszystkich połączeń przychodzących i wychodzących przy użyciu jednego terminala, rejestrację całej korespondencji, kolejkowanie połączeń i wiele innych funkcjonalności.

policja miniPolicja

W ofercie DGT znajdują się systemy i urządzenia, które od wielu lat pracują w jednostkach polskiej Policji. Są to systemy, które umożliwiają scentralizowane zarządzanie zasobami, znajdującymi się na zadanym obszarze oraz urządzenia takie jak Integrator Radiowy, Brama Radiowa, telefonię PSTN oraz IP.

ratownictwo miniRatownictwo Medyczne

Państwowe Ratownictwo Medyczne rozbudowuje swoje systemy od kilku lat. Oferta DGT dla pogotowia ratunkowego obejmuje dostawy systemów radiowych, telefonicznych, zintegrowanych systemów łączności o zasięgu od pojedynczej dyspozytorni po instalacje wojewódzkie.

ministerstwo obrony narodowejWojsko Polskie

Od 1991 roku dostarczamy do Sił Zbrojnych RP cyfrowe systemy łączności z funkcjonalnością dyspozytorską oraz telefoniczne centrale tranzytowe. Udział rozwiązań DGT w stacjonarnej łączności jawnej MON wynosi prawie 95%. Produkty DGT zapewniają łączność nie tylko na obszarze RP.

transport miniTransport

Oferta dla firm transportowych obejmuje dostawę usług i urządzeń dla transmisji danych i głosu. Na liście referencyjnej znajdują się  porty morskie, infrastruktura kolejowa, a także lotniska. Systemy łączności dyspozytorskiej o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym, integrują różne media, rejestrując rozmowy.

 

 

linia produkcyjna

Nowoczesna linia produkcyjna

DGT dysponuje jedną z najnowocześniejszych w Polsce linii produkcyjnych i zaplecze projektowo-badawcze, mogące sprostać najtrudniejszym wyzwaniom technologicznym.

Atutami firmy są:

  • zdolność do szybkiego reagowania na zindywidualizowane potrzeby klienta,
  • elastyczność i umiejętność tworzenia rozwiązań dedykowanych, integrujących różne systemy telekomunikacyjne,
  • realizacja nietypowych, trudnych technologicznie projektów,
  • wysoka jakość produktów i usług.

DGT reprezentuje potencjał polskiej myśli technicznej, współpracuje z uczelniami z terenu województwa pomorskiego oraz ośrodkami naukowo - badawczymi w całym kraju. W odróżnieniu od wielu firm na rynku DGT jest otwarta na sugestie klientów.

dgt logo footer

DGT Sp. z o.o.
ul. Młyńska 7, 83-010 Straszyn, mail: dgt@dgt.pl
tel: +48 58 682 0 700 | fax: +48 58 683 29 25