FE IR rgb 1 2

ecall

 

Projekt „System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń eCall”.

Jest to projekt konsorcjalny realizowany przez Politechnikę Białostocką – Wydział Informatyki (lider) oraz Firmę DGT Sp. z o.o. Projekt obejmuje prace rozwojowe, które rozpoczęły się od 1 maja 2017 i zostaną zakończone w kwietniu 2019 roku. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3,91 mln zł, zaś dofinansowanie uzyskane ze środków Program Operacyjnego w zakresie Poddziałania 4.1.2 „Regionalne Agendy Badawcze” wynosi 2,36 mln zł.

Zasadniczym celem Projektu jest opracowanie metod pozwalających na wstępne określenie stanu i ilości poszkodowanych za pomocą inteligentnych czujników i przekazanie ich zgodnie ze standardami eCall do centrum alarmowego. Dzięki takim danym jasne będzie jakie siły i środki (np. ilość potrzebnych karetek) należy wysłać na akcję ratunkową. Pozwoli to na istotne zwiększenie skuteczności podjętych działań i uratowanie większej liczby ludzi. W wyniku przeprowadzonych prac rozwojowych i badań przemysłowych zostanie zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiające zaproponowanie urządzeń do montowania w pojazdach już obecnych na drogach (nowe mają mieć moduly fabryczne), z rozszerzonymi (w stosunku do planowanych do wdrożenia w 2018) funkcjami. Połączona zostanie wiedza z zakresu biometrii z rozwiązaniami ITS tworząc nową jakość nie występująca w dostępnych i planowanych rozwiązaniach.

Projekt wpisuje się w będący na początku rozwoju panaeuropejskich systemów Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). ITS obejmują szeroki zakres przyszłych usług i funkcjonalności. Aktualnie najbardziej dopracowaną częścią są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa eSafety, w szczególności system eCall, mający na celu automatyczne lub świadome powiadamianie centrum alarmowego o zaistniałym wypadku drogowym. Szacowane jest skrócenie czasu rozpoczęcia akcji ratunkowej o 50% na obszarach niezabudowanych., 60% na obszarach zabudowanych oraz ocalenie 2500 istnień ludzkich rocznie. Realizacja projektu pozwoli na rozwój systemu poprzez rozszerzenie przekazywanych danych o ilość osób poszkodowanych i ich orientacyjnym stanie fizycznym.

System eCall

eCall ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych. eCall jest związany z inicjatywą „eSafety”, która jest częścią kompleksowej strategii Komisji Europejskiej, zmierzającej do zachowania bezpieczeństwa na drogach i poprawy efektywności transportu w Europie. W Unii Europejskiej w system eCall nowe samochody będą obowiązkowo wyposażone od 2018r.

Standardy, na których opierają sie obecne systemy oparte są na modemach In-band tzn. transmisja danych realizowana jest w obrębie połączenia głosowego. To jedyna usługa o zasięgu paneuropejskim nie wymagająca żadnych specjalnych umów ani dodatkowych urządzeń (jednak planowana jest zmiana na IMS via UMTS i LTE).

W razie poważnego wypadku zamontowane w pojeździe czujniki automatycznie aktywują pokładowy system eCall, który nawiąże połączenie telefoniczne z numerem „112”. Komunikat ratunkowy przewiduje rozmowę i transmisję danych MSD (tzw. minimalny zbiór danych) między ofiarami wypadku i operatorem centrum powiadamiania ratunkowego.

Niestety, używane samochody ciągle nie są wyposażone w modemy eCall, brak jest również dostępnych komercyjnie modemów eCall/IVS (ang. In-Vehicle-System). Celem działań DGT jest opracowanie modemu IVS, który można zainstalować w samochodzie, zwiększając bezpieczeństwo na drogach.