Na terenie województwa śląskiego (w którym zamieszkuje 4,6 mln osób na powierzchni 12,3 tys. km kw.) system łączności produkcji DGT wspomaga pracę wszystkich jednostek powiatowych i miejskich oraz Komendy Wojewódzkiej PSP. System będzie rozbudowywany o kolejne elementy.

Celem projektu była całkowita modernizacja stanowiska kierowania, obejmująca m.in. integrację łączności radiowej i telefonicznej, także innych producentów, integrację z urządzeniami automatyki (bramy, domofony, syreny) i zewnętrznymi aplikacjami, a także ułatwienie koordynacji działań z innymi służbami – Pogotowiem Ratunkowym i Lasami Państwowymi.

Systemy DGT zostały zainstalowane w samochodach PSP w Gdańsku, Olsztynie, Katowicach, Warszawie oraz MSW Litwy. Samochody te pełnią funkcję mobilnych centrów dowodzenia nie tylko dla straży Pożarnej, ale dzięki możliwości dołączenia środków łączności innych służb, służą także innym uczestnikom akcji. DGT produkuje sprzęt przemysłowy, przeznaczony do pracy w trudnych warunkach.