Integracja telefonicznych i radiowych środków łączności w jednym systemie telekomunikacyjnym

Niezawodna łączność dyspozytorska na potrzeby prowadzenia ruchu kolejowego

Serwer telekomunikacyjny, integrujący klasyczną telefonię TDM i nowe technologie VoIP

Serwer telekomunikacyjny o niewielkich gabarytach, integrujący technologię TDM i VoIP.

System łączności, współpracujący z systemami metanometrycznymi oraz wizualizacja procesów technologicznych

System telekomunikacyjny, integrujący klasyczną telefonię TDM i nowe technologie VoIP

Rozwiązanie typu Push-to-Talk, wykorzystujące do realizacji połączeń zwykłe lub wzmocnione smartfony

Rozwiązanie sieciowe, umożliwiające nagrywanie i archiwizację treści głosowych, wideo i tekstowych.

Rejestracja połączeń telefonicznych, radiowych, telefaksowych oraz modemowych

Monitoring, identyfikacja i filtrowanie informacji przesyłanych za pomocą sieci światłowodowej

Błyskawiczna łączność pomiędzy różnymi systemami radiowymi w miejscu akcji.

Masowe nadawanie alarmów lub komunikatów przy użyciu różnych kanałów komunikacji.

System telekomunikacyjny produkcji DGT zabezpieczony przed atakami cyberprzestępców

Obsługa radiotelefonów, telefonii IP, interkomu oraz rejestracji korespondencji

Komunikacja i współpraca grup, znajdujących się w różnych lokalizacjach.

Brama radiowa dla systemu DGT MCS, integrująca dyspozytorską łączność telefoniczną i radiową

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

Centrum Szkoleń DGT

ul. Szklana Huta 7
80-529 Gdańsk
e-mail: szkolenia@dgt.pl
tel.: +58 68 20 734 +58 68 20 946
fax: +58 69 10 299