DGT Cyber ProtektorBezpieczna komunikacja głosowa

 

Pierwszy polski system telekomunikacyjny zabezpieczony przez atakiem cyberprzestępców.

Nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne są zbudowane w oparciu wyłącznie o infrastrukturę IP. Wszelkie formy ochrony, takie jak firewall czy session border controller,  chronią infrastrukturę IP przed cyberatakiem mniej lub bardziej skutecznie. Nie można mówić o bezpieczeństwie w odniesieniu do nowych nieznanych jeszcze ataków, które obnażają kolejne luki w warstwie IP.

DGT Cyber Protektor oprócz ochrony warstwy IP, jest wyposażony także w warstwę odseparowaną od IP, której zablokowanie lub zainfekowanie jest niemożliwe poprzez cyberatak. System gwarantuje realizację łączności krytycznej nawet w sytuacji całkowitego paraliżu sieci IP.

Zagrożenie cyberatakiem
Cyberwojna jest elementem dzisiejszej rzeczywistości. Ma na celu wyrządzenie jak największych szkód przy pomocy najnowszych technologii. Polega na celowym zakłócaniu interaktywnego, zorganizowanego obiegu informacji w cyberprzestrzeni. Realizowana jest w szczególności w odniesieniu do infrastruktury o istotnym znaczeniu dla gospodarki i obronności kraju. Ma na celu sparaliżowanie komunikacji, a tym samym procesów decyzyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Każdy system teleinformatyczny został lub zostanie zaatakowany. Pytanie brzmi - kiedy?
Według raportów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przygotowanych na podstawie informacji Komendy Głównej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celnej, Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Sprawiedliwości, cyberataki są coraz częściej zlecane przez rządy obcych państw. Należy założyć, że ataki na systemy teleinformatyczne, pracujące w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w państwie, są nieuniknione.

DGT Cyber Protektor - produkt na nowe czasy
Nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne opierają się niemal wyłącznie na infrastrukturze IP.  Wszystkie formy ochrony, takie jak firewall lub session border controller, chronią infrastrukturę IP mniej lub bardziej skutecznie. Nigdy jednak całkowicie. Wynika to z faktu, że obecnie nikt nie jest w stanie zapewnić 100% bezpieczeństwa sieci. Co jakiś czas odkrywane są nowe luki w systemach informatycznych i wykorzystywane są nowe formy ataków.
W przypadku DGT Cyber ​​Protektora przyjęto inne podejście. Nasze długoletnie doświadczenie w komunikacji krytycznej pokazuje, że aby móc kontrolować sytuację, musi być, niezależnie od wszystkiego, zachowany jeden czynnik - łączność głosowa. Dowódca/dyspozytor może utracić dostęp do wszystkich funkcjonalności oferowanych przez nowoczesne systemy, np. mapy cyfrowe, dane cyfrowe, strumień wideo, ale tak długo, jak może komunikować się z innymi, jest w stanie kontrolować sytuację.

Właśnie to zapewnia DGT Cyber ​​Protektor - bezpieczną komunikację głosową nawet w przypadku całkowitego porażenia sieci IP.

Zapytaj o produkt

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

Centrum Szkoleń DGT

ul. Szklana Huta 7
80-529 Gdańsk
e-mail: szkolenia@dgt.pl
tel.: +58 68 20 734 +58 68 20 946
fax: +58 69 10 299