Od 11 lutego 2022 DGT Spółka z o.o. jest oficjalnie członkiem Klastra Technologii Kosmicznych. Klaster działa na rzecz współpracy i promocji polskiego przemysłu kosmicznego. Celem działania Klastra jest wspólna budowa polskich rozwiązań satelitarnych i rozwój polskiego przemysłu kosmicznego.

 klaster_kosmiczny.jpg

Więcej na temat Klastra: https://klasterkosmiczny.pl/

Od 1 lutego 2022 DGT Spółka z o.o. jest  członkiem światowej organizacji grupującej firmy, organizacje i osoby fizyczne, które zawodowo wykorzystują lub budują produkty DMR lub pracują na rzecz wspierania standardu DMR w inny sposób. Wykorzystując połączenie edukacji, świadomości, certyfikacji i szkoleń w zakresie interoperacyjności, działa w celu zapewnienia, że ​​nabywcy biznesowi dzisiejszej cyfrowej technologii radiowej mają pewność, że inwestują w przyszłość.

DMR Association rozpoczęła działalność w 2005 roku jako grupa wiodących producentów radiotelefonów komórkowych, aby wspierać ETSI podczas procesu standaryzacji cyfrowego radia mobilnego. Dziś stowarzyszenie liczy ponad 160 członków na całym świecie, w skład których wchodzą wszyscy główni producenci sprzętu DMR, integratorzy systemów, operatorzy i organizacje użytkowników.

 

 

W dniach 1-2 grudnia wzięliśmy udział w konferencji SIwE, która jest największym wydarzeniem w branży. W tym roku wzięło udział 340 uczestników (znacznie więcej niż w przeszłości) reprezentujących dostawców energii elektrycznej i podmioty współpracujące. DGT na swoim niedużym stoisku zaprezentowała ofertę urządzeń komunikacyjnych oraz Systemu Komunikacji Grupowej DGT PTT Connect.

 

KONCEPCJA INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMU INFORMACYJNEGO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA SZCZEBLU POWIATU

20 września 2021 pan Waldemar Kaak obronił swoją Rozprawę Doktorską o powyższym tytule w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na Wydziale Logistyki i Zarządzania.

Poruszono w niej problematykę związaną z bezpieczeństwem narodowym, jak i zarządzaniem kryzysowym w aspekcie informacyjnym.

Głównym celem badań było opracowanie koncepcji interoperacyjności informacyjnej pozwalającej na udoskonaleniu procesów zarządzania kryzysowego poprzez eliminację zaobserwowanych dysfunkcji oraz zwiększenie poziomu interoperacyjności informacyjnej pomiędzy podmiotami ujętymi w siatce bezpieczeństwa planu zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatu.

Do badań polegających na przeprowadzeniu wywiadów eksperckich oraz ćwiczeń dowódczych wykorzystano integrator radiowy IRv2R, którego producentem jest DGT. Zaprezentowany sprzęt zyskał bardzo wysokie oceny ze strony uczestników badań (komendanci powiatowi Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz kierownicy komórek właściwych do zarządzania kryzysowego w powiatach: gorzowskim, sulęcińskim oraz strzelecko-drezdeneckim).

Na podstawie przeprowadzonych badań zauważono liczne deficyty, zarówno w aspekcie organizacyjnym, prawnym, jak i technicznym. Przedstawiciele poszczególnych podmiotów administracji wykazali, iż interoperacyjność informacyjna jest wyraźnie zaburzona, zwłaszcza w strukturach poziomych. Respondenci wyraźnie podkreślali, że interoperacyjność informacyjna ma bardzo duży wpływ na sprawność systemu zarządzania kryzysowego na terenie powiatu. Autor dysertacji po zebraniu szczegółowych informacji wskazał proponowane rozwiązania. Został opracowany katalog sytuacji kryzysowych i innych zdarzeń istotnych dla stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, które podlegają wymianie informacji między służbami, strażami i inspekcjami na szczeblu powiatu. Wskazane rozwiązanie techniczne w postaci integratora radiowego IRv2R - w ocenie respondentów - wzmacnia poprawny proces interoperacyjności informacyjnej.

Panu Doktorowi Waldemarowi Kaakowi gratulujemy i dziękujemy za dobre słowa.

 

W dniach 29-30 września 2021 byliśmy obecni na konferencji połączonej z wystawą Defence24 Day & SOFEAST. Konferencja, w której wzięło udział ponad 800 osób, była forum prezentacji i dyskusji trendów w różnych obszarach dotyczących Sił Zbrojnych RP. Na naszym stoisku prezentowaliśmy system DGT PTT Connect oraz produkty przeznaczone na rynek militarny.

Мы рады сообщить, что на 34-й выставке ENERGETAB 2021 мы получили награду за продукт: счетчик электроэнергии OTUS с модемом TRAM и LTE cat. M1 на 450 МГц.

energetab 2021

Умный счетчик электроэнергии OTUS является продуктом Apator SA. Мы оснащаем его модемом связи TRAM.

Модем TRAM вводит телекоммуникационный элемент в счетчик OTUS, становясь его неотъемлемой частью. Основная функция устройства - обеспечить удаленный доступ к счетчику, то есть возможность настроить двустороннюю связь для выполнения таких операций, как: считывание данных измерений, настройка тарифных планов, получение сигналов тревоги или управление защитой питания. Награжденное устройство оснащено модемом DGT TRAM, в котором возможен радиодоступ на основе технологии LTE cat. М-1 и NBIoT. Кроме того, работа на частоте 450 МГц делает устройство уникальным решением на рынке, идеально отвечающим потребностям энергетического сектора.

14-16 сентября 2021 года прошла 34-я Международная Бельская энергетическая ярмарка ENERGETAB 2021. В ярмарке приняли участие более 270 экспонентов (намного меньше, чем в доэпидемический период), экспозиции которых располагались как в спортивной холле и в четырех палаточных залах и на открытых площадках.

На нашем стенде мы представили продукцию семейства M2M. Мы размещали пользователей наших систем и устройств.

Мы получили награду за модем DGT TRAM, который является оборудованием счетчика электроэнергии OTUS производства компании Apator.

 DGT 30 lat machamy

13 сентября 2021 года мы отметили 30-летие нашей деятельности. Мы искренне благодарим наших клиентов, партнеров, сотрудников и руководство компании.

В четвертый раз мы приняли участие в циклической конференции, организованной Targi Lublin. На этот раз он был организован в Depułtycze Królewskie недалеко от Хелма. Элементом ярмарки должна была стать демонстрация техники и сотрудников пограничной службы. По организационным причинам он был ограничен конференционной и выставочной частями. Во время мероприятия мы в основном продвигали систему DGT PTT Connect.

Energa Operator (Энерга Оператор) - первый оператор системы распределения в Польше, чья телекоммуникационная система вместе с используемой им системой TETRA соответствует требованиям сетевых кодексов Европейской комиссии NC ER. Компания Energa Operator только что завершила работы по адаптации системы диспетчерской связи к этим стандартам. Кодексы определяют требования к кризисным ситуациям и правила, связанные с реконструкцией энергосистемы после возможной обширной аварии.

Система диспетчеризации, работающая в Energa Operator, состоит из: телефонной подсистемы на базе телекоммуникационных серверов, радиоподсистемы для взаимодействия с сетью радиосвязи TETRA, подсистемы записи и архивирования телефонных и радиовызовов, диспетчерских пультов и диспетчерских планшетов, позволяющих диспетчерам иметь мобильная связь.

В рамках работ по модернизации заменено 77 диспетчерских пультов, гарнитуры и педальные переключатели для радиосвязи PTT (Push-To-Talk) на последнюю версию. Новые диспетчерские консоли с приложением диспетчера обеспечивают быстрый доступ к телефону, радио и другим функциям, предоставляемым интегрированной системой связи. В рамках модернизации статистическое и тарифное программное обеспечение также было адаптировано к требованиям сетевых кодов NC ER. Работы по модернизации проводила DGT.

Поставка и ввод в эксплуатацию штаб-квартиры DGT IPnova с программным обеспечением DGT Asystent в рамках строительства Asseco Data Systems для Тоголезской Республики - первого учреждения в этой стране, отвечающего за кибербезопасность.
Устройства DGT поддерживают французский язык и работу Центра национальной безопасности, что позволяет гражданам и предприятиям сообщать об угрозах киберпреступности круглосуточно и без выходных.

До конца года мы завершили проект по модернизации радиосистемы ретрансляционной станции Управления Поморского воеводства в Гданьске. В задачу входило, среди прочего, проектирование и установка радиоворота с выделенной базой радиостанции, установка антенн, источников питания и необходимой инфраструктуры. Ворота были подключены к интегрированной системе диспетчерской связи DGT MCS, используемой УПВ. Доступен удаленно с диспетчерской станции (диспетчерский пульт с сенсорным экраном DGT 5810), используемой в Воеводском центре управления кризисами.