Symbol szkolenia: KZ24

Celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z istotnymi zagadnieniami dotyczącymi pojęcia jakości usług w odniesieniu do telefonii VoIP oraz zaprezentowanie podstawowych mechanizmów gwarantowania jakości usług głosowych w sieciach opartych na protokole IP.

1. Podstawy SIP

 • Adresowanie
 • Architektura funkcjonalna protokołu SIP
 • Metody stosowane w protokole SIP
 • Rodzaje odpowiedzi
 • Model inicjacji połączenia.

 2. Bezpieczeństwo połączeń VoIP

 • Bezpieczeństwo wiadomości sygnalizacyjnych wymienianych pomiędzy stronami  komunikującymi się,
 • Bezpieczeństwo pakietów przenoszących głos ,

 3. Aspekty bezpieczeństwa w SIP

 • Klasy ataków na sieć oraz na komunikowanie się w niej
 • Techniki ataków na protokół SIP

4.Architektura bezpieczeństwa SIP - zalecenia

 • Analiza słabych punktów w architekturze bezpieczeństwa SIP
 • Metody zapewnienia bezpieczeństwa SIP

5.Doświadczenia praktyczne

 • Testowane aplikacje SIP  (na bazie darmowych programów)

6.Przykład bezpiecznej konfiguracji usługi VoIP bazującej na SIP

Miejsce: Centrum Szkoleń DGT w Gdańsku

Czas trwania: 16 godzin - szkolenie dwudniowe

Koszt pojedynczego szkolenia uwzględnia:

 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe
 • Nocleg i wyżywienie - opcjonalnie

Zgłoszenie udziału w szkoleniu

Aby zgłosić udział w szkoleniu, prosimy pobrać, wypełnić formularz i odesłać go na nr faksu 58 69 10 299.
W przypadku pytań proszę o kontakt: tel: 58 68 20 734/946 lub tel. kom. 502 198 689

Formularze zgłoszeniowe do pobrania

Wersja .PDF Wersja .DOC