Dzień 1

  • Budowa i zasada działania nadzorowanych obiektów (centrala DGT 3450 Milenium, SDA)
  • Budowa Systemu Zarządzania Central
  • Zajęcia praktyczne

Dzień 2

  • Alarmy SZ – interpretacja, konfiguracja
  • Program MaskEdit
  • Omówienie programu KONSOLA OPERATRORA  (dodatkowe źródło informacji o stanie nadzorowanych central)
  • Zajęcia praktyczne

Dzień 3

  • Baza zdarzeń alarmowych – program ZDARZENIA 
  • Zarządzanie kontami użytkowników Systemu
  • Zajęcia praktyczne

Zgłoszenie udziału w szkoleniu

Aby zgłosić udział w szkoleniu, prosimy pobrać, wypełnić formularz i odesłać go na nr faksu 58 69 10 299.
W przypadku pytań proszę o kontakt: tel: 58 68 20 734/946 lub tel. kom. 502 198 689

Formularze zgłoszeniowe do pobrania

Wersja .PDF Wersja .DOC