Dzień 1

 • Ogólny opis działania systemu DGT MILLENIUM
 • Omówienie programu operatorskiego „KONSOLA”

Dzień 2

 • Wstęp do edytora bazy danych KBD
 • Operacje na bazach danych
 • Podstawowe parametry łącza logicznego (sieci, uprawnienia, ograniczenia, usługi)
 • Plany dyskryminacji
 • Zajęcia praktyczne

Dzień 3

 • Definiowanie wiązek łączy
 • Definiowanie łączy CB
 • Definiowanie dyskryminacji
 • Zajęcia praktyczne

Dzień 4

 • Definiowanie łączy abonentów systemowych 3.0
 • Definiowanie łączy abonentów ISDN 2B+D
 • z jednym MSN
 • z kilkoma MSN
 • Zajęcia praktyczne

Zgłoszenie udziału w szkoleniu

Aby zgłosić udział w szkoleniu, prosimy pobrać, wypełnić formularz i odesłać go na nr faksu 58 69 10 299.
W przypadku pytań proszę o kontakt: tel: 58 68 20 734/946 lub tel. kom. 502 198 689

Formularze zgłoszeniowe do pobrania

Wersja .PDF Wersja .DOC