Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA razem ze stowarzyszeniem ITS Polska i ITS Szwecja zorganizowały w podwarszawskim Józefowie, w dniach 26-27 września 2007 roku, spotkanie poświęcone problemom zaawansowanych technik zarządzania ruchem drogowym. W seminarium tym uczestniczyli przedstawiciele naszej firmy.

Pierwszego dnia został podpisany list intencyjny pomiędzy przedstawicielami Polski i Szwecji w zakresie współpracy przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w systemach transportu. Jednym z poruszanych zagadnień była współpraca krajowych firm telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przy wprowadzaniu w Polsce zaawansowanych systemów zarządzania ruchem drogowym na przykładzie trójmiejskiego projektu TRISTAR. Seminarium zakończyło się zaproszeniem uczestników i wszystkich osób zainteresowanych na Światowy Kongres ITS w Sztokholmie w 2009 roku.

dgt logo footer

DGT Sp. z o.o.
ul. Młyńska 7, 83-010 Straszyn, mail: dgt@dgt.pl
tel: +48 58 682 0 700 | fax: +48 58 683 29 25