W dniach 31 maja – 2 czerwca 2016, już po raz osiemnasty, odbyła się w Amsterdamie kolejna edycja Kongresu i Targów Łączności Krytycznej - Critical Communications World.

CCW to jedna z najbardziej prestiżowych imprez branży radiokomunikacji na świecie. Żadne inne wydarzenie nie skupia w jednym miejscu tak różnorodnej publiczności - złożonej z użytkowników i operatorów systemów łączności radiowej o krytycznym znaczeniu, twórców rozwiązań i producentów sprzętu. Podczas trzydniowej wystawy swoją ofertę przedstawiło około 175 wystawców z całego świata. DGT BYŁA JEDYNYM POLSKIM WYSTAWCĄ.

Na przełomie XX i XXI wieku coraz wyraźniej, m.in. właśnie w kontekście zarządzania kryzysowego, mówiło się o potrzebie integracji systemów łączności. Poszczególne służby wykorzystywały różny sprzęt, często wykluczający możliwość wzajemnego porozumiewania się. Umiejętność połączenie wielu niezależnych rozwiązań sprawiło, że systemy integrujące stały się najbardziej poszukiwanymi produktami na rynku telekomunikacyjnym i teleinformatycznym. Odpowiedzią DGT na to zapotrzebowanie było opracowanie nowego produktu jakim jest Zintegrowany System Łączności DGT MCS. System ten integruje w ramach jednorodnego systemu dyspozytorskiego cyfrowe oraz analogowe środki łączności radiowej ze środkami łączności stacjonarnej. Umożliwia podłączenie wielu różnych systemów radiowych i spięcie ich w jednolity system komunikacyjny.

System DGT MCS był najważniejszym produktem prezentowanym przez DGT w Amsterdamie. Oprócz tego prezentowaliśmy szereg nowości. Będą to:

Mobilny Integrator Radiowy - urządzenie zapewniające równoległą łączność dowolnych czterech, różnych systemów radiowych w jednej lub dwóch konferencjach (idealny w sytuacjach, gdy trzeba - zwykle ad hoc - łączyć jednostki organizacyjne i systemy, które na co dzień ze sobą nie współpracowały),
Analizator DGT IP-TAP wykorzystywany przez systemy typu IDS/IPS (Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System) do aktywnego wykrywania i identyfikacji wszelkich nieprawidłowych zdarzeń lub zachowań w sieciach teleinformatycznych (1G/10G) przedsiębiorstw lub instytucji zdefiniowanych jako kluczowe dla infrastruktury krytycznej,
DGT PTT Connect  - to rozwiązanie typu Push-to-Talk (firma reklamuje je hasłem „smartfon jako alternatywa dla radiotelefonu”), bazujące na bezprzewodowej transmisji danych (sieci GSM). System nie wymaga zatem budowy dedykowanej infrastruktury radiowej i nie posiada ograniczeń geograficznych, a zamiast radiotelefonu wykorzystuję się smartfony z zaimplementowaną aplikacją.

Nasze stoisko odwiedziły setki gości. Odbyliśmy i udokumentowaliśmy ok. 120 rozmów.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip