Od 1 lutego 2022 DGT Spółka z o.o. jest  członkiem światowej organizacji grupującej firmy, organizacje i osoby fizyczne, które zawodowo wykorzystują lub budują produkty DMR lub pracują na rzecz wspierania standardu DMR w inny sposób. Wykorzystując połączenie edukacji, świadomości, certyfikacji i szkoleń w zakresie interoperacyjności, działa w celu zapewnienia, że ​​nabywcy biznesowi dzisiejszej cyfrowej technologii radiowej mają pewność, że inwestują w przyszłość.

DMR Association rozpoczęła działalność w 2005 roku jako grupa wiodących producentów radiotelefonów komórkowych, aby wspierać ETSI podczas procesu standaryzacji cyfrowego radia mobilnego. Dziś stowarzyszenie liczy ponad 160 członków na całym świecie, w skład których wchodzą wszyscy główni producenci sprzętu DMR, integratorzy systemów, operatorzy i organizacje użytkowników.

 

 

W dniach 1-2 grudnia wzięliśmy udział w konferencji SIwE, która jest największym wydarzeniem w branży. W tym roku wzięło udział 340 uczestników (znacznie więcej niż w przeszłości) reprezentujących dostawców energii elektrycznej i podmioty współpracujące. DGT na swoim niedużym stoisku zaprezentowała ofertę urządzeń komunikacyjnych oraz Systemu Komunikacji Grupowej DGT PTT Connect.

 

KONCEPCJA INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMU INFORMACYJNEGO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA SZCZEBLU POWIATU

20 września 2021 pan Waldemar Kaak obronił swoją Rozprawę Doktorską o powyższym tytule w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na Wydziale Logistyki i Zarządzania.

Poruszono w niej problematykę związaną z bezpieczeństwem narodowym, jak i zarządzaniem kryzysowym w aspekcie informacyjnym.

Głównym celem badań było opracowanie koncepcji interoperacyjności informacyjnej pozwalającej na udoskonaleniu procesów zarządzania kryzysowego poprzez eliminację zaobserwowanych dysfunkcji oraz zwiększenie poziomu interoperacyjności informacyjnej pomiędzy podmiotami ujętymi w siatce bezpieczeństwa planu zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatu.

Do badań polegających na przeprowadzeniu wywiadów eksperckich oraz ćwiczeń dowódczych wykorzystano integrator radiowy IRv2R, którego producentem jest DGT. Zaprezentowany sprzęt zyskał bardzo wysokie oceny ze strony uczestników badań (komendanci powiatowi Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz kierownicy komórek właściwych do zarządzania kryzysowego w powiatach: gorzowskim, sulęcińskim oraz strzelecko-drezdeneckim).

Na podstawie przeprowadzonych badań zauważono liczne deficyty, zarówno w aspekcie organizacyjnym, prawnym, jak i technicznym. Przedstawiciele poszczególnych podmiotów administracji wykazali, iż interoperacyjność informacyjna jest wyraźnie zaburzona, zwłaszcza w strukturach poziomych. Respondenci wyraźnie podkreślali, że interoperacyjność informacyjna ma bardzo duży wpływ na sprawność systemu zarządzania kryzysowego na terenie powiatu. Autor dysertacji po zebraniu szczegółowych informacji wskazał proponowane rozwiązania. Został opracowany katalog sytuacji kryzysowych i innych zdarzeń istotnych dla stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, które podlegają wymianie informacji między służbami, strażami i inspekcjami na szczeblu powiatu. Wskazane rozwiązanie techniczne w postaci integratora radiowego IRv2R - w ocenie respondentów - wzmacnia poprawny proces interoperacyjności informacyjnej.

Panu Doktorowi Waldemarowi Kaakowi gratulujemy i dziękujemy za dobre słowa.

 

W dniach 29-30 września 2021 byliśmy obecni na konferencji połączonej z wystawą Defence24 Day & SOFEAST. Konferencja, w której wzięło udział ponad 800 osób, była forum prezentacji i dyskusji trendów w różnych obszarach dotyczących Sił Zbrojnych RP. Na naszym stoisku prezentowaliśmy system DGT PTT Connect oraz produkty przeznaczone na rynek militarny.

Z przyjemnością informujemy, że na 34. Targach ENERGETAB 2021 otrzymaliśmy wyróżnienie za produkt: Licznik energii elektrycznej OTUS z modemem TRAM z LTE cat. M1 na 450 MHz.

Inteligentny licznik energii elektrycznej OTUS jest produktem naszego strategicznego partnera Apator SA, natomiast DGT Sp. z o.o. jest producentem modemów TRAM.

DGT Sp. z o.o. od wielu lat dostarcza modemy do liczników zdalnego odczytu.

W sieciach Operatorów Systemów Dystrybucyjnych energii elektrycznej (OSD) jest eksploatowanych ponad 600 tys. liczników wyposażonych w modemy DGT.

Modem TRAM jest integralną częścią liczników 1-fazowych i 3-fazowych OTUS, który zapewnia ich komunikację, w oparciu o sieci komórkowe,  z systemami odczytowymi OSD. 

Podstawową funkcją urządzenia jest zapewnienie zdalnego dostępu do licznika (tzn. dwukierunkowej transmisji danych), co umożliwia m.in. odczyt danych pomiarowych, monitorowanie/konfigurowanie liczników i modemów, wdrożenie dynamicznych planów taryfowych, czy sterowanie strażnikiem mocy. 

W nagrodzonym liczniku OTUS z modemem TRAM dostęp radiowy jest realizowany w oparciu o technologię LTE Cat. M1/NB-IoT z obsługą częstotliwości 450 MHz.

Jest to innowacyjne rozwiązanie stanowiące odpowiedź na potrzeby sektora energetycznego rynku w kontekście budowanej przez PGE Systemy S.A. sieci telekomunikacyjnej bazującej na częstotliwości 450 MHz.

energetab 2021

W dniach 14-16 września 2021 odbyła 34. edycja Międzynarodowych  Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2021. W  targach wzięło udział ponad 270 wystawców (dużo mniej niż w okresie przedepidemicznym), których ekspozycje zlokalizowane były zarówno w hali sportowej, jak i w czterech halach namiotowych oraz na terenach otwartych.

Na naszym stoisku prezentowaliśmy produkty z rodziny M2M. Gościliśmy użytkowników naszych systemów i urządzeń.

Z rąk Komisji Konkursowej otrzymaliśmy wyróżnienie za modem DGT TRAM, stanowiącym wyposażenie licznika energii elektrycznej OTUS produkcji Apator.

 

13 września 2021 obchodziliśmy jubileusz trzydziestolecia działania. Naszym Klientom, Współpracownikom, dotychczasowym i aktualnym Pracownikom oraz Członkom Zarządu składamy wielkie podziękowania.

Z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia Technikum Łączności w Gdańsku, 11 września 2021, w Filharmonii Bałtyckiej odbyła się uroczysta gala. Podczas wydarzenia DGT została uhonorowana statuetką „Re Non Verbis”, w uznaniu za wkład wniesiony w rozwój szkoły.

Już po raz czwarty wzięliśmy udział w cyklicznej konferencji, organizowanej przez Targi Lublin. Pełna nazwa wydarzenia brzmi: Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granic GRANICE 2021.Tym razem została zorganizowana w Depułtyczach Królewskich niedaleko Chełma. Elementem Targów miały być pokazy sprzetu i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ze względów organizacyjnych poprzestano na części konferencyjnej i wystawowej. Podczas wydarzenia promowaliśmy głównie system DGT PTT Connect.

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju powstało w 2008 roku z inicjatywy żołnierzy w służbie czynnej oraz rezerwy, którzy służyli w misjach zagranicznych, zostali ranni, poszkodowani, lub których problemy wynikają bezpośrednio z faktu pełnienia służby poza granicami państwa. 

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest pomoc rannym i poszkodowanym w misjach wojskowych poza granicami kraju, jak również rodzinom poległych żołnierzy. Stowarzyszenie reprezentuje i chroni interesy żołnierzy i ich rodzin.

DGT nie tylko wspiera działalność Stowarzyszenia. Firma od lat dostarcza polskim żołnierzom nowoczesne, polowe systemy łączności, wykorzystywane podczas zagranicznych misji wojskowych. Na zdjęciu rozładunek sprzętu łączności DGT, podczas misji stabilizacyjnej w Iraku.

irak misja

Energa Operator jest pierwszym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Polsce, którego system telekomunikacyjny wraz z użytkowanym przez niego systemem TETRA, spełnia wymogi zawarte w kodeksach sieciowych Komisji Europejskiej NC ER[1]. Energa Operator ukończyła właśnie prace związane z dostosowaniem systemu łączności dyspozytorskiej do tych standardów. Kodeksy określają wymogi dotyczące sytuacji kryzysowych oraz zasady związane z odbudową systemu energetycznego po ewentualnej rozległej awarii.

Na system dyspozytorski funkcjonujący w Enerdze Operatorze składają się: podsystem telefoniczny, oparty o serwery telekomunikacyjne, podsystem radiowy do współpracy z siecią radiokomunikacyjną TETRA, podsystem rejestracji i archiwizacji rozmów telefonicznych i radiowych, konsole dyspozytorskie oraz tablety dyspozytorskie, umożliwiające dyspozytorom komunikację mobilną.

W ramach prac modernizacyjnych na najnowszą wersję wymieniono 77 konsol dyspozytorskich oraz zestawów słuchawkowych i przycisków nożnych do obsługi połączeń radiowych PTT (Push-To-Talk). Nowe konsole dyspozytorskie z aplikacją dyspozytorską, umożliwiają szybki dostęp do funkcjonalności telefonicznych, radiowych i innych, realizowanych przez system zintegrowanej łączności. W ramach modernizacji do wymogów kodeksów sieciowych NC ER, dostosowano również oprogramowanie statystyczne i taryfikacyjne. Prace modernizacyjne wykonała firma DGT sp. z o.o. 

– Systemy łączności, które są produkowane przez DGT, gwarantują dostosowanie do standardów kodeksów sieciowych NC ER. Konsole DGT 5810-11 zapewniają najwyższy standard obsługi systemu dyspozytorskiego. Na ich ekranach zobrazowane są zasoby łączności, z których korzystają dyspozytorzy. Umożliwia to łatwą i intuicyjną obsługę połączeń – mówi Piotr Bułło, dyrektor Biura Handlu w DGT

Ergonomia i bezpieczeństwo

Dzięki modernizacji systemu podniesiony został komfort pracy dyspozytorów oraz ergonomia i bezpieczeństwo komunikacji.

– Integracja wszelkich dostępnych środków łączności, od tradycyjnej telefonii, przez łączność GSM/LTE, aż po radiotelefony TETRA, pozwala na zaoszczędzenie cennego miejsca na stołach dyspozytorów oraz unifikację interfejsu użytkownika, co znacząco ułatwia pracę, szczególnie w trudnych dla dyspozytorów sytuacjach np. awarii masowych – mówi Andrzej Czarnobaj, dyrektor Departamentu Centralnej Dyspozycji Mocy w Enerdze Operatorze.

Warto zaznaczyć, że Energa Operator jest jednym z liderów wdrażania nowoczesnych rozwiązań z zakresu kontroli i sterowania siecią energetyczną. Spółka, jako pierwszy OSD w Polsce, przystąpiła do wprowadzania nowego, kompleksowego systemu zarządzania siecią energetyczną wszystkich napięć SCADA/ADMS najnowszej generacji. EOP posiada również swój własny niezależny system komunikacji kryzysowej oparty o standard TETRA, którego zasięg obejmuje cały obszar działania spółki.

DGT, która w bieżącym roku obchodzi jubileusz trzydziestolecia funkcjonowania, jest czołowym producentem rozwiązań telekomunikacyjnych. Jest znana przede wszystkim z wdrożenia technologii do obsługi ogólnopolskich numerów alarmowych 112 i 999. Ma w portfolio także inne znaczące instalacje systemów dyspozytorskich, jest również dostawcą urządzeń, należących do kategorii Internetu Rzeczy, przeznaczonych do przemysłowej transmisji danych stosowanych w telemetrii i telesterowaniu.

 

[1] Kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (ang. a network code on electricity emergency and restoration – NC ER)

Z przyjemnościa informujemy, że wdrożyliśmy nowy produkt do naszej oferty. Jest nim DGT Rec - wirtualny system rejestracji. Jest to rozwiązanie sieciowe, umożliwiające nagrywanie i archiwizację treści połączeń, realizowanych przez telefony GSM, radiotelefony dowolnych systemów radiokomunikacyjnych, telefony systemów VoIP i TDM. System umożliwia też rejestrację wideo oraz wiadomości tekstowych.

DGT Rec współpracuje z dowolnym systemem telekomunikacyjnym użytkownika. Doskonale też nadaje się do rozbudowy istniejących systemów rejestracji, opartych o rejestratory DGT NetCRR2.
Dostęp do zasobów systemu jest autoryzowany i realizowany z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki www.

 Więcej o prezentowanym systemie przeczytają Państwo czytaj

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip