ecall

 

Projekt „System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń eCall”.

Był to projekt konsorcjalny realizowany przez Politechnikę Białostocką, Wydział Informatyki (lider) oraz DGT Sp. z o.o. Projekt obejmował prace rozwojowe, które rozpoczęły się od 1 maja 2017 i zostały zakończone w kwietniu 2019 roku. Całkowity koszt realizacji projektu wynosił 3,91 mln zł, zaś dofinansowanie uzyskane ze środków Program Operacyjnego w zakresie Poddziałania 4.1.2 „Regionalne Agendy Badawcze” wynosi 2,36 mln zł.

Zasadniczym celem Projektu było opracowanie metod pozwalających na wstępne określenie stanu i ilości poszkodowanych za pomocą inteligentnych czujników i przekazanie ich zgodnie ze standardami eCall do centrum alarmowego. Dzięki takim danym jasne będzie jakie siły i środki (np. ilość potrzebnych karetek) należy wysłać na akcję ratunkową. Pozwoli to na istotne zwiększenie skuteczności podjętych działań i uratowanie większej liczby ludzi. W wyniku przeprowadzonych prac rozwojowych i badań przemysłowych została zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiające zaproponowanie urządzeń do montowania w pojazdach już obecnych na drogach (nowe mają mieć moduly fabryczne), z rozszerzonymi (w stosunku do planowanych do wdrożenia w 2018) funkcjami. Została połączona wiedza z zakresu biometrii z rozwiązaniami ITS, tworząc nową jakość niewystępująca w dostępnych i planowanych rozwiązaniach.

Projekt wpisuje się w będący na początku rozwoju panaeuropejskich systemów Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). ITS obejmują szeroki zakres przyszłych usług i funkcjonalności. Aktualnie najbardziej dopracowaną częścią są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa eSafety, w szczególności system eCall, mający na celu automatyczne lub świadome powiadamianie centrum alarmowego o zaistniałym wypadku drogowym. Szacowane jest skrócenie czasu rozpoczęcia akcji ratunkowej o 50% na obszarach niezabudowanych, 60% na obszarach zabudowanych oraz ocalenie 2500 istnień ludzkich rocznie. Realizacja projektu pozwoli na rozwój systemu poprzez rozszerzenie przekazywanych danych o liczbie osób poszkodowanych i ich orientacyjnym stanie fizycznym.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

Centrum Szkoleń DGT

ul. Szklana Huta 7
80-529 Gdańsk
e-mail: szkolenia@dgt.pl
tel.: +58 68 20 734 +58 68 20 946
fax: +58 69 10 299