Firma DGT – prywatny producent i dostawca kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych i teleinformatycznych dla Wojska Polskiego rozpoczął działalność szkoleniową. Ośrodek szkoleniowy, z siedzibą w Bielkówku k. Gdańska kierowany jest przez nowo powołanego kierownika Aleksandrę Faron.

Baza dydaktyczna i kadra jest przygotowana do prowadzenia zajęć dla kursantów z kraju i zagranicy. Ośrodek proponuje specjalistyczne szkolenia z zakresu obsługi sprzętu produkowanego przez DGT oraz sprzętu łączności innych producentów, w tym radiostacji oraz teleinformatyki. Zajęcia odbywają się nie tylko na terenie ośrodka szkoleniowego, ale w zależności od potrzeb mogą być organizowane na terenie całego kraju.

Od kwietnia 2008 roku rusza nowy cykl szkoleniowy: „Telekomunikacja bez tajemnic”. Obejmuje wykłady i ćwiczenia praktyczne z zakresu zagadnień współczesnej telekomunikacji:

  • Sieci ISDN,
  • Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych,
  • Protokół SIP i pokrewne zagadnienia VoIP,
  • Jakość usług i bezpieczeństwo w sieci VoIP,
  • Sygnalizacja H.323 w sieci VoIP,
  • Współczesne sieci teleinformatyczne wykorzystujące technikę DWDM.

Problematykę tych szkoleń potraktowano szeroko, począwszy od koncepcji sieci ISDN i VoIP i ich początkowej konfiguracji, aż do utrzymania bezpieczeństwa eksploatowanych sieci.
Szkolenia uwzględniają zagrożenia bezpieczeństwa telekomunikacji, metody ochrony informacji, praktyczne porady dotyczące rozwiązań w zakresie sprzętu i oprogramowania, przykłady bezpiecznych sieci telekomunikacyjnych wojskowych i cywilnych oraz wytyczne dotyczące zarządzania i obsługi sieci.
Szkolenia przewidziane są dla techników i inżynierów - pracowników wszystkich szczebli pragnących uaktualnić i rozszerzyć wiedzę na temat współczesnych systemów telekomunikacji.