DGT Sp. z o.o. w okresie od 01.04 do 30.10.2009 zrealizowała projekt pn. „Wzrost potencjału badawczego Spółki DGT poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania klasy EDA oraz testera sieci konwergentnych”, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet Państwa.

Przedmiotem projektu była inwestycja w rozwój działalności B+R polegająca na wyposażeniu laboratorium Spółki DGT w tester sieci konwergentnych oraz oprogramowanie klasy EDA do projektowania układów PCB.

Celem projektu jest wzrost potencjału badawczego laboratorium B+R, który umożliwi rozwój Spółki DGT jako przedsiębiorstwa innowacyjnego.

W wyniku realizacji projektu Spółka DGT będzie mogła rozszerzyć ofertę produktową o rozwiązania oparte na technologii cyfrowej umożliwiającej przesyłanie dźwięków, mowy, danych, obrazu za pomocą dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP lub sieci konwergentnych (mieszanych PSTN/IP).

Do oferty Spółki zostały wprowadzone nowe usługi:

  • testowanie protokołów IP (SIP, H.323, MGCP, MEGACO)
  • testowanie sieci konwergentnych należących do grupy NGN tj. sieci wykorzystujących zarówno komutacje kanałów, w przypadku telefonii tradycyjnej (TDM), jak i pakietów (IP/ATM).

W długim horyzoncie czasowym projekt przyczyni się do wzrostu ilości innowacyjnych produktów wykorzystujących technologie transmisji danych za pomocą protokołu IP.
Tester sieci konwergentnych umożliwił zakończenie prac rozwojowych nad nową wersją Zintegrowanego Systemu Łączności DGT-MCS-IP. Zaimplementowanie w systemie DGT-MCS-IP obu technologii komutacji tj. TDM i IP pozwoliło stworzyć produkt bardziej elastyczny, który można wykorzystać przy budowie różnych rodzajów sieci telekomunikacyjnych. Dzięki takiemu innowacyjnemu rozwiązaniu system DGT-MCS-IP będzie w stanie funkcjonować wykorzystując tradycyjną sieć telekomunikacyjną (PSTN) oraz nowoczesną sieć pakietową IP (WAN/LAN).

Koszty całkowite projektu wyniosły 1 018 530,69zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 351 645,17zł oraz budżetu Państwa - 62 055,04zł.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip