W październiku 2012 roku DGT podpisała umowę z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna na modernizację systemu telekomunikacyjnego w Kopalni Węgla Brunatnego Turów. W ramach realizacji umowy zakończyliśmy etap dostawy sprzętu oraz prace remontowo-budowlane przewidziane harmonogramem na 2012 rok.

W październiku 2012 r. DGT dostarczyła sprzęt niezbędny do modernizacji i rozbudowy centrali telefonicznej oraz dyspozytorskiego systemu łączności alarmowo-zgłoszeniowej dla KW S.A. Oddział KWK Piast.

Диспетчерские системы, поддерживающие работу управления, посты дежурных инженеров, диспетчеров энергоблоков, радиологического надзора, ведомственную  связь, кризисные центры, административную связь, аварийные и спецслужбы.
Проектом предусмотрена адаптация аналоговой система громкоговорящей связи Riabina (российского и югославского производства) для совместной работы с цифровой диспетчерской системой DGT.

We wrześniu 2012 r. DGT dokonała modernizacji systemu central PABX na potrzeby nowoczesnej łączności dyspozytorskiej na terenie stacji elektroenergetycznych: SE Plewiska, SE Bydgoszcz Zachód i SE Kielce, należących do Polskich Sieci Energetycznych Operator Spółka Akcyjna.